Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

10 milyon kaçakçı olduğunu bilmeyen vergi kaçakçısı kaçakçılıktan kurtuluyor

10 milyon kaçakçı olduğunu bilmeyen vergi kaçakçısı kaçakçılıktan kurtuluyor

Zeki Gündüz / 27.12.2017

Yurt dışından Türkiye’ye kabaca elektronik ortamda (internet üzerinden) verilen hizmetlerde büyük bir artış var.

Bu hizmetlerin bir kısmı Türkiye’de vergi mükellefi olanlar (tüzel kişi ve gerçek kişi işletmeler) tarafından, büyük kısmı da vergi mükellefi olmayan şahıslar tarafından alınmaktadır.

KDV sorumluluğu

Yurt dışından alınan hizmetlerde KDV sorumluluğu hizmetten Türkiye’de yararlanan kişiye aittir. Sorumlu sıfatıyla KDV beyanı denilen bir sistemle yerine getirilmesinde, izlenmesinde en azından düzenleme boyutunda sorun yoktur.

Ancak, şahıslar bugüne kadar kağıt üzerinde sorumlu iken fiiliyatta bu sorumluluk yerine getirilmiyordu ve kimsenin de böyle bir beklentiden haberi olmadığı gibi kimse de takip edilemiyordu. Bu tür hizmetlerden yararlananlar da milyonlarla ifade ediliyor.

Son vergi düzenlemeleri ile nihai tüketiciye (mükellef olmayan kişilere) verilen hizmetlerde KDV sorumluluğunu hizmeti sağlayan dar mükellefler (yurt dışında mukim, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan yabancı mükelleflere) yüklediler.

Kapsamda neler var?

Bu düzenleme 01.01.2018’de yürürlüğe girecek olup elektronik ortamda sunulan hizmetleri kapsamaktadır. Bu düzenleme ile ilgili bir tebliğ taslağı hazırlanıp paylaşıldı. İlgili tebliğ taslağında tanımlanan hizmetlerin başlıkları aşağıdaki gibidir;

a) Radyo ve televizyon yayın hizmetleri

b) Telekomünikasyon hizmetleri

c) Elektronik ortamda sunulan diğer hizmetler

1. Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma, web sitesine/sayfasına ilişkin verilen diğer hizmetler ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı, uzaktan sistem yönetimi ve çevrimiçi veri depolama hizmetleri

2. Her türlü yazılım tedariki satışı, web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu gibi hizmetler.

3. Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması ve benzeri hizmetler.

4. Bilgisayar mobil telefon ve benzeri araçlar vasıtasıyla sunulan müzik, film, oyun (şans oyunları, bahis ve kumar oyunları dahil), siyasi, kültürel, sanatsal, spor, bilim ve eğlence yayınları ve etkinlikleri ile diğer tüm uygulamalar ve uygulama içi satın almalar.

5. Uzaktan eğitim hizmetleri.

Mükellefiyet tesisi ve 3 nolu KDV beyanı

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, taslak tebliğde kapsamı belirlenen hizmetleri, KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

Söz konusu hizmet sunucularının, taslak tebliğde belirtilen işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemlere ilişkin KDV, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilir.

Beyan ve ödeme

Bu tür işlemler aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar internet vergi dairesi aracılığıyla 3 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilecek.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, beyan edilmesi gereken herhangi bir işlemin bulunmadığı dönemlere ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur.

Hizmete ilişkin bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır.

Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Bilgi verme zorunluluğu

Ödemeye aracılık eden bankalar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları, taslak tebliğ kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlara yapılan ödemeleri takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na, başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak iletmek zorundadırlar.

(Dünya, 27.12.2017)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.