Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

2018 Vergileri Ne Oldu?

2018 Vergileri Ne Oldu?

Recep Bıyık / 05.01.2018

29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2018 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

İşte bu yılın bazı verileri.

Yeni gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2018 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki Tablodaki gibi oldu.

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

14.800 TL’ye kadar

15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası

20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası

27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası

35

Asgari ücretin vergisi

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:

Brüt Ücret

2.029,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

284,13 TL

İSP İşçi Hissesi

20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,07 TL

Gelir Vergisi

258,76 TL

Asgari Geçim İndirimi

152,21 TL

AGİ Sonrası Gelir Vergisi

106,55 TL

Damga Vergisi

15,40 TL

Toplam Kesinti

426,38 TL

Net Ücret

1.603,12 TL

SSK primi işveren hissesi

314,57 TL

İşsizlik sigortası işveren hissesi

40,59 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti

2.384,66 TL

Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.

– Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

Damga vergisi tavanı 2.135.949,30 lira

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2018 yılında uygulanmak üzere 2.135.949,30 lira oldu.

Damga vergisi oranlarında değişiklik yok

Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

2018 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

2018 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

Yeni ticaret sicili harçları

Maktu harç tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde yeni kayıt ve tescil harçları aşağıdaki gibi oldu:

Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında

1.729,20 TL

Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için)

420,60 TL

Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde

420,60 TL

Pasaport harçları

Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi oldu:

6 aya kadar olanlar

137,40 TL

1 yıl için olanlar

200,80 TL

2 yıl için olanlar

327,80 TL

3 yıl için olanlar

465,50 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar

656,00 TL

Veraset ve intikal vergisi tarifesi

2018 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu aşağıdaki gibi oldu.

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı (%)

İlk 240.000,00 TL için

1,00

10,00

Sonra gelen 570.000,00 TL için

3,00

15,00

Sonra gelen 1.270.000,00 TL için

5,00

20,00

Sonra gelen 2.200.000,00 TL için

7,00

25,00

Matrahın 4.280.000,00 TL’yi aşan bölümü için

10,00

30,00

(Dünya, 05.01.2018)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.