Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Ağaç kalaslar ve sanayi borusundan imal edilen iş iskelelerinin faydalı ömrü ve amortisman oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-315-12174 08/08/2006*6198

Konu : Ağaç kalaslar ve sanayi borusundan imal edilen iş iskelelerinin faydalı ömrü ve amortisman

oranı hk.

…………………………………..

İlgi : Müdürlüğümüze verilen 28/04/2006 tarihli ve ……………Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen 26/04/2006 tarihli dilekçeleriniz.

İlgi dilekçeleriniz ile inşaatlarda kullanılan 48 mm çapında 2,5 mm et kalınlığında sanayi borusundan imal iş iskeleleri, 27 mm çapında 2,5 mm et kalınlığında sanayi borusundan imal iskele bağlantı elemanları ile iskelede gezinmek için kullanılan ağaç kalaslara uygulanacak faydalı ömür ve amortisman oranının bildirilmesi talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 28/07/2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.29/2973-315-322-58766 sayılı yazıda;

“Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişen 315. maddesine göre mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişen 315. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 333 ve 339 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan yazışma neticesinde ağaç kalasların faydalı ömrünün 3 yıl ve amortisman oranının % 33.33, 48 mm çapında 2,5 mm et kalınlığında sanayi borusundan imal edilen iş iskeleleri ile 27 mm çapında 2,5 mm et kalınlığında sanayi borusundan imal edilen iskele bağlantı elemanlarının faydalı ömürlerinin 7 yıl ve amortisman oranlarının % 14,28 olarak uygulanması gerekmektedir.” denilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.