Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Avans ödemesinin tahsilat makbuzu karşılığında yapılabileceği hk.

Avans ödemesinin tahsilat makbuzu karşılığında yapılabileceği hk.

TARİH: 04/03/2011

SAYI: B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-9

Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-9

04/03/2011

Konu: Avans ödemesinin tahsilat makbuzu karşılığında yapılıp yapılamayacağı

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, firmanıza 33.000 TL değerinde araç almak istediğinizi ve aracı alacağınız firmanın avans talebi olduğunu açıklayarak, fatura düzenleme tarihinden önce yapılacak 7.000 TL tutarındaki avans ödemesinin nakit makbuzu karşılığı yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi talep etmektesiniz.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiş, 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ise, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde her türlü ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi bulunduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi vergiyi doğuran olay olarak sayılmıştır.

Buna göre, fatura düzenlenmesi ödemeye bağlı olmayıp mal teslimine veya hizmet ifasına bağlı olduğundan, faturanın malın tesliminden itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu teslimden önce ödenecek avans için tahsilat makbuzu, dekont vb. tanzim edilmesi mümkündür.

Diğer taraftan, malın tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere katma değer vergisini doğuran olay gerçekleşecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.