Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Giriş biletleri hk.

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Usul Gelir Müdürlüğü

13.08.2003*7155

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-233-8611

KONU : Giriş biletleri hk.

İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, sorulan hususlar Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, Bakanlık makamından alınan 15.07.2003 tarih, B.07.0.GEL.0.66/6624-83-30601 sayılı cevabi yazıda;

“…İlgi yazınız ve ekinde, T.İ. Film Gösterim Hizmetleri tarafından verilen dilekçede sinema işletmeciliği faaliyeti ile iştigal ettiklerini, sinema sektöründe uygulanmakta olan dip koçanlı perakende satış fişi veya giriş bileti kullanımının zaman ve emek kaybına sebep olduğu belirtilerek, anlaşmalı matbaadan yönetmelikle tespit edildiği şekilde bilgisayardan giriş bileti bastırıp bastıramayacakları ve bileti keserken fiyatın aynı anda yazdırılıp yazdırılamayacağı hususu ile daha önce giriş biletlerinde peşin olarak belediyeye ödenen eğlence vergisi için yapılacak uygulama hakkında Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun perakende satış vesikalarının sayıldığı 233 üncü maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları ve giriş ve yolcu taşıma biletlerinden herhangi biri ile tevsik edecekleri belirtilmiştir.

Mükelleflerin kullandıkları dip koçanlı giriş biletleri de bu madde kapsamı içindedir.

Öte yandan, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde denetimi ve tasdik işlemleri belediyelerce yapılan giriş biletlerinin mevcut usulde kullanılmaya devam edileceği, bunun dışında kalan (yani denetimi ve tasdik işlemleri Belediyelerce yapılmayan) giriş biletlerinin ise,işletme sahiplerince anlaşmalı matbaalarda bastırılarak veya notere tasdik ettirilerek kullanılacağı açıklanmıştır.

Anlaşmalı matbaalara bastırılacak giriş biletlerinin, Vergi Usul Kanunu Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerince tespit edilen asgari bilgileri taşıması ve 8×17 cm ebadında iki parçalı olarak basılması, ayrıca iki parçada da yukarıda bahsedilen bilgiler ile bedellerin matbaa baskılı olması ve Bakanlığımıza ait özel işaretin (amblem) bulunması zorunludur.

Buna göre, denetim ve tasdik işlemleri belediyelerce yapılmayan sinema giriş biletlerinin yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun eğlence vergisinin ödenmesine ilişkin 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasında “Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir.” denilmektedir.

Bu hükme göre, belediyelerce alınmakta olan eğlence vergisinin, biletle girilen sinemalarda bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanıp, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenmesi gerekmektedir. Bilet fiyatlarının değişmesi nedeniyle yeni biletlerin düzenlenmesi, dolayısıyla eski biletlerin kullanılmadan iadesi halinde, daha önce peşin olarak eğlence vergisinin geri verileceği tabiidir.” denilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.