Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Pazarcılık faaliyetinden elde edilen kazancın nasıl vergilendirileceği hk.

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.34.ll/GVK-37-11633

Konu : Pazarcılık faaliyetinden

elde edilen kazancın nasıl

vergilendirileceği hk.

MÜDÜRLÜĞÜNE

tarafından Müdürlüğümüze verilen dilekçede Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46. maddesinde “47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur…..” hükmü yer almış aynı Kanun’un 47. maddesinde “Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları” ve 48. maddesinde ise “Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları” tadadi olarak sıralanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanun’un “Basit Usulun Hududu” başlıklı 51. maddesinin 12. bendinde;

“12. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, Büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunup bulunmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, konuya açıklık getirmek üzere 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kararın 1. maddesinde “Büyükşehir Belediyesi olan İllerin (Erzurum ve Diyarbakır hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 01/05/1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,” denilmektedir.

Bu göre, muhtelif pazarlarda bay, bayan, çocuk terlik ve ayakkabı satışı yaptığınız (emtia- alım-satım işi) için 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre gerçek usulde ticari kazanç mükellefiyeti tesis ettirmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ile dilekçede Müdüriyetinizi ilgilendiren hususlarında cevaplandırılarak mükellefe cevap verilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.