Soru
Cevap: Adi ortaklık ile taşeron şirket arasında yapılan sözleşmeye istinaden, taşeron şirketin sözleşme konusu işleri belirlenen sürede teslim edememesi nedeniyle sözleşme hükmü gereğince tahsil edilecek olan cezai müeyyide için tevsik amacıyla fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. (17.10.2016 tarih ve 285241 sayılı özelge) ...
0
Belge Düzeni GNR ADM 0 Cevap 3 görüntüleme