Soru
Cevap: 2012/3305 sayılı BKK’ya göre düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın kısmen faaliyete geçmiş olması halinde, gerek yatırımın kısmen işletilmesinden elde edilen kazanca gerekse anılan BKK’nın 15. maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 5. maddesi dikkate alınarak diğer faaliyetlerden elde edilen ...
0
İndirimli Kurumlar Vergisi GNR ADM 0 Cevap 521 görüntüleme