Soru
Cevap: İş akdini fesheden işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmesi için feshin İş Kanunu’nun 25./II maddesinde yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri kapsamında yer alan nedenlerden birine dayanması gerekir. Bu noktada isabetli karar verebilmek açısından sosyal ...
0
İş Hukuku GNR ADM 0 Cevap 407 görüntüleme

Soru
Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde ve ekinde yer alan tabloda bu hususa ilişkin belirlemeler yer almaktadır.[1] Değişik tarihlerde yapılan düzenlemelerle tebliğ ekinde yer alan tabloda ekleme ve değişiklikler yapılmıştır. Bu noktada tehlike sınıfını doğru tespit ...
0
İş Hukuku GNR ADM 0 Cevap 620 görüntüleme

Soru
Cevap: İş Kanunu’nun 25. maddesine göre, işçinin işyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri kapsamında işverene iş akdini derhal ve bildirimsiz feshetme hakkı sağlamaktadır. Bu nedenle ...
0
İş Hukuku GNR ADM 0 Cevap 478 görüntüleme