Soru
Cevap: Şirket tarafından satışı gerçekleştirilen elektronik ürünlerin satışı anında ürün satış faturası ile birlikte “Genişletilmiş Garanti” adı altında müşterilere satılan ek garanti paketlerinden elde edilen gelirlerin ek garanti paketlerinin satışının yapıldığı dönemin geliri olarak dikkate alınması, sigorta şirketine ödenen prim ...
0
Kurum Kazancı GNR ADM 0 Cevap 4 görüntüleme

Soru
Cevap: Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan adi ortaklık ile taşeron şirket arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre işin geç teslim edilmesinden kaynaklanan gecikme cezası nedeniyle elde edilen gelirin yıllara sari inşaat işinden elde edilen gelirden ayrı değerlendirilmesi ve söz konusu inşaat işinin ...
0
Kurum Kazancı GNR ADM 0 Cevap 518 görüntüleme