Soru
Cevap: Aşağıda yer alan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaması gerekmektedir. Listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaması ...
0
PRATİK BİLGİLER GNR ADM 0 Cevap 893 görüntüleme

Soru
Cevap: Sektör Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları – Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları – Motorlu kara taşıtları ...
0
PRATİK BİLGİLER GNR ADM 0 Cevap 559 görüntüleme