Soru
Cevap: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. maddesinde hak sahibi olanlara hangi hallerde gelir ve aylık bağlanmayacağı açık bir biçimde belirlenmiştir. Bu maddeye göre; Ölen sigortalının hak sahiplerinden; a) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 481 görüntüleme

Soru
Cevap: 5510 sayılı Kanuna göre, yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, (4/a) ve (4/c) kapsamında ise kendi adına bildirilen, (4/b) kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 507 görüntüleme

Soru
Cevap: Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer almaktadır. İlgili madde de yer alan nedenlerle iş akdinin feshedilmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 435 görüntüleme

Soru
Cevap: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre; belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Söz konusu fesih bildirimin işçinin çalışma süresine göre değişen ve söz konusu madde de yer alan sürelerden önce yapılması gerekir. Bildirim ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 670 görüntüleme

Soru
İşverenlerin üç aylık sigorta prim borcu nasıl ertelenecek? Celal Özcan / 30.12.2016 2 Aralık 2016’da gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında reel sektörün desteklenmesi, istihdamın artırılması, reformların devam etmesi ve kamuda tasarruf üst başlıkları ile ekonomiyi desteklemek adına açıklanan politikalar arasında işverenlerin ...
0
SSK GNR ADM 0 Cevap 676 görüntüleme