Ar-Ge faaliyetinde kullanılan taşıtın amortismanı nasıl hesaplanır?

Soru
Aktif 0
Amortismanlar 0 Cevap 555 görüntüleme

Cevaplar ( Hayır )

  1. srkn

    Cevap: KOSGEB tarafından sağlanan Ar-Ge destek tutarı kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz, sağlanan bu destekle yapılan Ar-Ge harcamaları da Ar-Ge indirimine konu edilemez. Ancak, KOSGEB’ten sağlanan destekle yapılan harcamaların yapıldığı yere göre doğrudan gider yazılması ya da amortismana tabi iktisadi kıymet alınması halinde amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekir.

    Diğer yandan, Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere amortismana tabi iktisadi kıymet alınması halinde, iktisadi kıymetin maliyet bedeli değil ilgili yılda ayrılan amortisman tutarı Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınacaktır. Ancak, proje sonucunda bir iktisadi kıymetin ortaya çıkması halinde, bu iktisadi kıymetin bünyesine girerek tamamlayıcı parçası olan, diğer bir ifadeyle bu iktisadi kıymetten ayrılma imkanı bulunmayan makine ve teçhizat gibi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınabilecektir.

    Öte yandan, söz konusu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin finansmanının bir kısmının şirketçe, bir kısmının da KOSGEB tarafından sağlanan destekle karşılanması durumunda, şirket tarafından karşılanan kısma isabet eden amortisman tutarı (iktisadi kıymetin bünyesine girecek olanlarda maliyet bedeli) Ar-Ge indirimine konu edilebilecek, destek tutarına isabet eden kısım için Ar-Ge indiriminden yararlanılamayacaktır. Destek kapsamında yer almayan diğer Ar-Ge harcamalarının ise Ar-Ge indirimine konu edilmesi gerekir.

    Ayrıca, işletmede kayıtlı bulunan taşıtın proje gereği Ar-Ge faaliyetinde kullanılmasının zaruri olması ve Ar-Ge faaliyetinde fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla, bu taşıta ilişkin amortismanların Ar-Ge faaliyetine isabet eden kısmı Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek Ar-Ge indirimine konu edilebilir. Makam aracı gibi genel amaçlarla kullanılan taşıtlara ilişkin amortismanlar ise bu kapsamda değerlendirilmez. (14.06.2013 tarih ve 32 sayılı özelge)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>