Basit usulde kayıtlı bir mükelleften alınan minibüs için belge tevsiki nasıl olmalıdır? Ayrıca anılan minibüs amortismana tabi tutulabilir mi?

Soru
Aktif 0
Amortismanlar 0 Cevap 309 görüntüleme

Cevaplar ( Hayır )

  1. nlferkaya

    Cevap: Satın alma yoluyla iktisap edilen minibüsün, satıcının basit usule tabi vergi mükellefi olması nedeniyle ve fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaması sonucu, noter satış sözleşmesiyle tevsiki gerekmekte olup, bu şekilde tevsik edilen ve aktife alınan minibüsün amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün bulunmaktadır. (28.08.2013 tarih ve 221 sayılı özelge)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>