Demonte sabit kıymetlerin amortismanı

Soru

Henüz montajı yapılmamış sabit kıymetler için amortisman ayrılabilir mi?

Aktif 0
Amortismanlar 2 Cevap 670 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

 1. İthal edilen makine ve teçhizatın Vergi Usul Kanunu’nun 320. maddesinde belirtildiği üzere iktisap edilip kayıtlara geçirilmesi, değerleme gününde envantere dahil olması ve kullanıma hazır halde bulunması durumunda amortismana tabi tutulması icap etmekte olup demonte vaziyette bulunan iktisadi kıymetin kullanıma hazır halde bulunduğu kabul edilemeyeceğinden amortisman ayrılmaya başlanması mümkün bulunmamaktadır.

  (14.07.2016 tarih ve 13 sayılı özelge)

 2. Bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması gerekmektedir.

  Aktife girme kavramı, iktisadi kıymetin iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilmesini, değerleme gününde envantere dahil olmasını ve kullanılmaya hazır halde bulundurulmasını ifade etmekte olup, iktisadi kıymetin işletmede fiilen kullanılmaya başlanması gerekli bulunmamaktadır.

  Kullanılmaya hazır halde bulunma kavramı ise alındığı şekliyle kullanılacak iktisadi kıymetlerde sözleşme şartlarının yerine getirilip, kıymetin teslim alınmasını veya gümrükten çekilip işletmeye dahil edilmesini, kullanılması için montajı gerekli kıymetlerin montajının tamamlanmasını, inşa veya imal edilen kıymetlerde inşa veya imal işleminin tamamlanarak inşaat veya imalat hesabından sabit kıymet hesabına alınmasını ifade etmektedir.

  Bu açıklamalar çerçevesinde, maden öğütmesinde kullanılacak öğütme değirmeninin aksamı/parçası olduğu belirtilen “sıcak hava ünitesi” ve “filtre ünitesi” için 2016 yılından itibaren amortisman ayrılması mümkün bulunmamakta olup, 2017 yılında bütün aksam ve parçaları monte edilmek suretiyle kullanıma hazır hale getirilen öğütme makinesinin, bu yıldan itibaren amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

  (06.04.2017 tarih ve 12 sayılı özelge)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>