Emanet mallarda KDV uygulaması

Soru

Depolama şirketine emanet olarak teslim edilen ve daha sonra nihai alıcıya teslim edilen mallarda KDV uygulaması ve belge düzeni nasıl olmalıdır?

Aktif 0
KDV 2 Cevap 920 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

 1. (Belge düzeni konusu)

  Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, bir şirkete (satıcı) ait malların sevk irsaliyesi ve faturası düzenlenmek suretiyle depolama ve nakliye işiyle uğraşan şirkete (depolama ve nakliye şirketi) ait soğuk hava deposuna konulduğu, depodaki malların taşıma irsaliyesi düzenlenerek satıcının tüccar plasiyerlerine veya marketlere teslim edildiği, bu teslime ilişkin olarak adı geçen şirket adına iade faturası düzenlendiği, söz konusu şirket tarafından da tüccar plasiyerler veya marketler adına fatura düzenlediği, satıcıya aslında depolama ve nakliye hizmeti verildiği ve buna ilişkin faturanın her ayın sonunda düzenlendiği belirtilerek, satıcıya verilen hizmete ilişkin belge düzeninin nasıl olması gerektiği sorulmaktadır.

  İki şirket arasında yapılan ve konsinyasyon suretiyle yapılan bir satış olarak değerlendirilemeyecek olan depolama ve nakliye hizmetine ilişkin belge düzeninin;

  – Satıcı şirkete ait ürünlerin depolama ve nakliye işi yapan şirkete ait depolara sevkine ilişkin olarak söz konusu şirket tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi, bu aşamada mal alım satımı söz konusu olmadığından şirket adına fatura düzenlenmemesi,

  – Depoda bulunan ürünlerin depolama ve taşıma yapan şirket tarafından diğer şirketin alıcılarına bu şirketin talimatı üzerine sevk edilmesi halinde, depolama ve taşıma işini yapan şirket tarafından taşıma irsaliyesi düzenlenmesi, yine talimat üzerine taşınan mallara ilişkin olarak satıcı firma tarafından ilgili alıcılar adına taşınan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıma esnasında taşıtta bulundurulması,

  – Söz konusu satışlara ilişkin faturanın, satıcı şirket tarafından, alıcılar adına düzenlenmesi,

  – Sözleşme kapsamında yapılan depolama ve dağıtım/nakliye hizmetine ilişkin olarak şirket tarafından mal sahibi adına hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

  (09.12.2016 tarih ve 73 sayılı özelge)

 2. (KDV konusu)
  Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, bir şirkete (satıcı) ait malların sevk irsaliyesi ve faturası düzenlenmek suretiyle depolama ve nakliye işiyle uğraşan şirkete (depolama ve nakliye şirketi) ait soğuk hava deposuna konulduğu, depodaki malların taşıma irsaliyesi düzenlenerek satıcının tüccar plasiyerlerine veya marketlere teslim edildiği, bu teslime ilişkin olarak adı geçen şirket adına iade faturası düzenlendiği, söz konusu şirket tarafından da tüccar plasiyerler veya marketler adına fatura düzenlediği, satıcıya aslında depolama ve nakliye hizmeti verildiği ve buna ilişkin faturanın her ayın sonunda düzenlendiği belirtilerek, satıcıya verilen hizmete ilişkin belge düzeninin nasıl olması gerektiği sorulmaktadır.

  Özelge eki “Lojistik-Dağıtım Sözleşmesinin” incelenmesinden işin satıcı şirkete ait malların depolanması ve nakliyesi hizmeti olduğu, ancak söz konusu malların satıcı tarafından depolama ve nakliye hizmeti veren şirkete fatura düzenlenmek suretiyle teslim edildiği, daha sonra bu malların depolama ve nakliye hizmeti veren şirkete ait olan araç ve personel ile satıcının müşterilerine irsaliye ile teslim edildiği, teslim edilen mallar için bı şirket tarafından satıcıya iade faturası düzenlendiği ve bu işlem sonrasında satışı yapılan mallar için satıcı tarafından alıcılara fatura düzenlendiği anlaşılmaktadır.

  Satıcının ürettiği, üreteceği veya ithal ettiği ürünlerin satışının yapılacağı alıcılar belli olmadan depolanması ve belirlenecek alıcılara nakliyesi yapılmak üzere depolama ve nakliye hizmete veren şirkete gönderilmesi işleminin konsinyasyon suretiyle yapılan satış olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu ürünler için verilen söz konusu hizmetlerin esas itibariyle depolanma ve nakliye hizmeti olması sebebiyle, söz konusu işlem bedeli üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

  (09.12.2016 tarih ve 73 sayılı özelge)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>