İhraç edilecek malın yurt içinde teslimi

Soru

İhraç edilecek malın yurt içinde teslimi halinde KDV uygulaması ve belge düzeni nasıl olur?

Aktif 0
KDV 2 Cevap 893 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

  1. Belge düzeni: Yurt dışındaki müşteriyle yapılmış olan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin gerçekleştirildiği tarih itibarıyla satış işleminden doğan gelir ve gider mahiyet ve tutar olarak kesinleşmiş olacaktır.

    Dolayısıyla, satış akdine konu olan malı, şirketin Türkiye’deki fabrikasında, deposunda, yurt dışındaki firmanın Türkiye’de kiralamış olduğu depoda veya belirlenen herhangi bir yerde yurt dışındaki müşterinin kendisinin veya adına hareket edenin teslim alacağının satış akdinde belirlenmiş olması halinde, söz konusu malın teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

  2. KDV Konusu: Yurt dışındaki firmanın Türkiye’de kiralamış olduğu depoya yapılan mal teslimleri esas olarak KDV’nin konusuna girmekle birlikte aynı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a ve 12/1-a maddeleri kapsamında ihracatlarının gerçekleşmesi halinde KDV’den istisna olacak, istisnanın beyan tarihi ise söz konusu mallara ait gümrük beyannamelerinin kapanma tarihini içine alan vergilendirme dönemi olacaktır.

    (28.11.2016 tarih ve 228965 sayılı özelge)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>