Yapılan satışın Bs formuyla beyan edilmesi, alacak bulunduğunun bildirimi kabul edilebilir mi, haciz uygulaması için yeterli midir?

Soru
Aktif 0
Amme Alacakları 0 Cevap 819 görüntüleme

Cevaplar ( Hayır )

  1. smmmactive

    Cevap: Amme borçlusunun üçüncü şahıslardaki alacakları üzerine haciz uygulanabilmesi için amme borçlusunun üçüncü şahıs nezdinde alacağının bulunduğunu bildirmiş olması veya idarece borçlu şirketin bu şahıslardan alacağı olduğunun tespit edilmesi ve tespit edilen tutar için haciz konulması gerekmektedir.

    Vergi borcu bulunan mükellefin davacıya yaptığı satışı (Bs) formuyla beyan etmesi, ödemeye ilişkin bir tespitte bulunulmaksızın, davacıdan alacağının bulunduğu yolunda bir bildirim olarak kabul edilemez.

    Öte yandan, İdarece davacı şirketin borcu olduğuna ilişkin somut bir tespit yapılmış olması halinde dahi haciz uygulanabilecek ve sonrasında ödeme emriyle istenebilecek olan tutar, alacaklının tüm vergi borcu kadar değil, tespit edilen hak ve alacak tutarı kadar olacaktır.

    (Danıştay Dördüncü Dairesinin 10.06.2013 tarih ve E:2010/8630 K:2013/4481 sayılı kararı)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>