Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Vekaletnameye istinaden imzalanarak vergi dairesine işe başlama dilekçesi ile mükellefiyet tesisi yapılamayacağı hk.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.18./VUK 05.09.01*6080

KONU : Vekaletnameye istinaden imzalanarak vergi dairesine

işe başlama dilekçesi ile mükellefiyet tesisi yapılamayacağı hk.

………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : ………………..tarih ve …………… sayılı yazınız.

İlgi de kayıtlı …………………………………………….. hakkındaki yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin “işe başlamada aranacak belgeler” başlıklı 7’nci maddesinde; “işe başlama/bırakma bildiriminin tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlarda bunları temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır” denilmektedir.

Buna göre; sözkonusu şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalanan işe başlama bildiriminin vergi dairesine ibrazı halinde mükellefiyet kaydının yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak; benzer bir konu nedeni ile Maliye Bakanlığından alınan yazıda; vekaletnameye istinaden imzalanarak vergi dairesine verilen işe başlama dilekçesi üzerine mükellefiyet kaydının yapılmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda; vekalete istinaden vergi mükellefiyet tesis edilemeyeceğinden dairenizce yapılan işlemler uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.