Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Yeni kurulan şirkette ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihinin tespiti.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

Tarih : 22.01.1998

Sayı : B.07.0.GEL.0.65/6516-302-01898

KONU : Yeni kurulan şirkette ödeme kaydedici

cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihinin

tespiti.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ:26.12.1997 gün ve B.07.4.DEF.0.59.10/606-ÖKC-155-1997/6918 sayılı yazınız.

Yazınız ve eklerinin incelenmesinden, kuruluşu 25.03.1997 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen iliniz mükellefi ….. Limited Şirketinin, Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetine geçiş tarihinin belirlenmesiyle ilgili olaak tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Anılan Kanunla ilgili 36 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/a bölümünde 01.01.1992 tarihinden itibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde, işe başlama tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlayacağı açıklanmıştır.

Aynı genel tebliğin 2/e ve f bölümlerinde ise Kanun kapsamına girmeyen veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilecek bir satışı bulunmayan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilebilecek bir satış yaptıkları takdirde bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanacakları belirtilmiştir.

Görüleceği üzere, bahse konu Genel Tebliğde mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin olabilmesi için cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaları veya hizmet ifalarında bulunmaları öngörülmüştür. Mecburiyet kapsamına girmeyen mükelleflerin ise, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir satışları olduğu takdirde ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunlulukları doğmaktadır.

Sermaye şirketlerinin, özellikleri gereği faaliyet konuları çok tutulmakta ve bu faaliyetlere zaman içerisinde ayrı tarihlerde geçmeleri söz konusu olmaktadır. Şirketlerin faaliyet konuları arasında ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren ve gerektirmeyen işler bir arada olabilmektedir. Nitekim yazınızda adı geçen ….. limited şirketinin faaliyet konuları arasında ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren gıda maddelerinin alım-satımının yanısıra, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektirmeyen, Turizm ve inşaat işleri de bulunmaktadır. Bu durumda adı geçen şirketin henüz alım-satıma yönelik bir faaliyete geçmeden ileride belki ödeme kaydedici cihaz kullanılabilecek bir işle uğraşacağı düşüncesi ile işe başlama tarihi olan ticaret siciline tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz almayı ve kullanmayı zorunlu kılmak yerinde olmayacaktır.

Buna göre, ticaret siciline tescil olmak suretiyle işe başlayan sermaye şirketlerinde ödeme kaydecici cihaz kullanma mecburiyeti ile ilgili 30 günlük sürenin hesaplanmasında, kurumun ticaret isciline tescil tarihinin değjl ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşılmaya başlandığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, iliniz mükelleflerinden ….. Limited Şirketinin ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başlaması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.