Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Dr. Mustafa ALPASLAN Tarih: 01.01.2013 Başlık: Amme Borçluları Tarafından Doldurulacak Yeni Tip Mal Bildirim Kağıdı (Formu) Yeniden Düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, bir kamu borcu dolayısıyla vergi dairesi tarafından düzenlenecek olan ödeme emrini tebliğ alan amme borçluları tarafından 7 gün içerisinde mal beyanında ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR Tarih: 01.03.2013 Başlık: İşçiden Alınan Teminat Senedinin Niteliği 1. GİRİŞ İş Hukuku; işçi ve işveren ilişkisinde, işverenin sosyal ve ekonomik bakımından güçlü olması, işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkeleri dikkate alınarak, sözleşme hukuku alanında ayrılmış ve farklı kurallar ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Mustafa BAŞTAŞ Tarih: 01.04.2013 Başlık: “Belirlemek”, “Değiştirmek” ve “Düzeltmek” Kelimelerinin 5510 Sayılı Kanunun 83. ve 84. Maddeleri Açısından Önemli ve Sonucunda %2’de Sabitlenme Ya Da İyi, Kötü ve Çirkin Uygulaması I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılarını sekiz ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Kenan AKBULUT Tarih: 01.06.2013 Başlık: Ticaret Şirketlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yapılacak Denetimin Teknikleri, Usulü ve Düzenlenecek Raporlar I. GİRİŞ Ticaret şirketlerinin denetime tabi işlemlerini belirlemek ve bu işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca denetlenmesine ilişkin ilkeleri ve usulü düzenleme amacıyla 28.08.2012 tarih ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Ayşe GINALI Tarih: 01.04.2014 Başlık: Kurumlar Vergisi Beyanında Yapılabilecek İndirimler I. GİRİŞ; 2013 yılına ilişkin kazançların beyannamesini 01/25 Nisan 2014 tarihleri arasında bağlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda vermek zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yazımızın konusu olan bazı harcamalarını beyanname üzerinden indirim ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR Tarih: 01.04.2014 Başlık: Tam Ve Kısmi Süreli Çalışan Kadın İşçiye Süt İzni Kullandırılması 1. GİRİŞ İşçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmenin iş sözleşmesi olduğu, aksi belirtilmedikçe, iş sözleşmesinin özel bir şekle tabi olmadığı ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Dr. Fazıl AYDIN Tarih: 01.11.2013 Başlık: Vergi Usul Kanunu’na Göre Özellik Gösteren Belge Düzeni GİRİŞ Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257/3’üncü maddesi ile Maliye Bakanlığı; düzenlenmesi zorunlu belgelerin elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması ve saklanması konusunda izin vermeye yetkili bulunmaktadır. Bu çerçevede 382 ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Erden ÇAKAR Tarih: 01.08.2013 Başlık: 2022 Sayılı Kanuna Göre Ödenen Aylıklar İçin Yaşlı ve Özürlülerin Muhtaçlığının Tespitinde Yeni Yöntem Nasıl Uygulanacak? I. GİRİŞ Geleneksel aile yapısının hızla çözülerek çekirdek aile kavramının öne çıkması, yaşlı ve özürlüleri gerek kırsal kesimde gerekse kentsel kesimde ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Kazım YILMAZ Tarih: 01.07.2013 Başlık: 6487 Sayılı Kanun İle Alkol Satış ve Kullanımına İlişkin Düzenlemelerin Yanında Yapılan Vergisel Düzenlemeler 1- Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 75’inci maddesinde yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilerek, AR-GE ve destek personeline yapılan ve süresi 31 ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Mehmet KARAKOÇ Tarih: 01.10.2013 Başlık: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşyerlerindeki Acil Durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri I. GİRİŞ 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Türk çalışma hayatındaki yerini ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.