Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Mehmet YÜCEL Tarih: 01.02.2013 Başlık: Vergi Dairesince Mükellefiyeti Re’sen Terkin Edilen Şirketlerin Tasfiyeye Girmesi Halinde Yeniden Mükellefiyet Tesisinin Başlangıcı 1. GİRİŞ Ticaret şirketleri özelliklerine göre şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır. Şahıs şirketleri; tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Mustafa YAVUZ Tarih: 01.03.2013 Başlık: Ticaret Unvanının İşletmenin Görülebilecek Bir Yerine Yazılma Zorunluluğu I. GİRİŞ Ticaret unvanı, ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır. Nasıl ki, ad ve soyad gerçek kişileri tanıtmakta ve şahsileştirmekte ise ticaret unvanları da tacirler için ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Hamit TİRYAKİ Tarih: 01.05.2013 Başlık: Asıl İşverenin Alt İşverenin İşçilerine Karşı Sorumluluğu: Müteselsil Sorumluluk GİRİŞ: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 11. fıkrasında “bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Kemal AKYOL Tarih: 01.06.2013 Başlık: Ülkemizde İkamet Eden Vatandaşlardan Genel Sağlık Sigortası Uygulaması Kapsamında Olanlar ve Kapsam Dışı Kalanlar! I. GİRİŞ Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği mülga kanunlara göre sağlık hizmeti verilerek tedavi giderleri karşılananlar ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Bülent SEZGİN Tarih: 01.04.2014 Başlık: Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’na Göre Geçici Vergi Müessesesi Ve Bir Öneri 1. GİRİŞ Ülkemizde son yıllarda vergi kanunlarına ilişkin önemli değişiklik ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bir taraftan mevcut kanunlara bazı ilave hükümler eklenmekte, bir taraftan da mevcut ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Davut ULUÖZ Tarih: 01.09.2014 Başlık: Madencilerin Emekliliği İle İlgili Torba Kanun Ne Getiriyor?(*) Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de iş kazaları en fazla “maden ve taş ocakçılığı” sektöründe yaşanmaktadır. 2013 yılında iş kazalarının dağılımı madencilik ve taş ocağı sektöründe yüzde 10,4; Elektrik, gaz, ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Dr. Mustafa ALPASLAN Tarih: 01.12.2013 Başlık: Sahte Fatura Kullanımında Bankadan Yapılan Ödemeler ve Vergi Tekniği Raporu’nun Akıbeti Bilindiği gibi, sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp hem de KOD 4 diye ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Faruk YÜKSEL Tarih: 01.10.2013 Başlık: İş Kanunu’na Göre İşverenlerin Tazminat Yükümlülükleri Nelerdir ve Bu Tazminatlar Sigorta Primine Tabi Midir? GİRİŞ Çalışma ilişkisinin balıca tarafları işçi ve işverenlerdir. Hiç şüphesiz işverenler, bu ilişkide görece güçlü olan taraftır. Bu nedenle hukuki düzenlemelerde işçileri korumaya ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Kenan AKBULUT Tarih: 01.11.2013 Başlık: Anonim Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Arttırımı I. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde sermaye artırımı, sermaye taahhüdü yoluyla artırım, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımı olarak üç başlık altında toplanmıştır. Sermaye ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Mehmet ŞENLİK Tarih: 01.04.2014 Başlık: Yap İşlet Devret Modeline Göre Yapılan Özel Bina İnşaatlarında Vergilendirme Sistemi Ve Muhasebesi 1. GİRİŞ Bir yatırım ve finansman modeli olarak karşımıza çıkan Yap-İş-let-Devret Modeli’nde, yapılan söz-leşmelere göre taraflardan biri, sözleşmeye göre bir tesisin, bir yapının yapımını ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.