Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Ekrem TAŞBAŞI Tarih: 01.09.2013 Başlık: Günde Azami Yedi Buçuk Saat Çalışılabilecek İşlerde Bu Süre Aşılabilir Mi? I. GİRİŞ İş Mevzuatı uyarınca işçilere normal mesaileri saatleri dışında fazla mesai yaptırılabilmektedir. Ancak bazı işlerde çalışanların sağlık kuralları bakımından çalışılabilecek azami süreler vardır. Bu işlerde ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Hasan Basri CAN Tarih: 01.06.2014 Başlık: Aktif İşgücü Hizmetleri Kapsamında Mesleki Eğitim Programları Sonrası İstihdam Yükümlülüğü I. GİRİŞ İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye İş Kurumu tarafından; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ile iş ve meslek ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: M.İrfan AKŞEHİR Tarih: 01.08.2014 Başlık: Satın Alma Bedelinin Konut Kira Gelirinden Mahsubu İle Yapılan Tahsilatların Belgelendirilmesi I. GİRİŞ: GVK’ nun 74’üncü maddesinin 4 numaralı bendine de yapılan dü-zenleme ile ; elde edilen kira gelirlerinden, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Mustafa İNANÇ Tarih: 01.05.2014 Başlık: Yeni Bir Geçici Vergisel Teşvik: Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi 1. KAPSAM Sermaye Piyasası Mezuatı’nda düzenlenen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na paralel düzenleme bireysel alanda 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 5. maddesiyle gerçekleştirilmiştir. Girişim ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Salim KARADENİZ Tarih: 01.07.2014 Başlık: İrlanda’da KDV Uygulaması (Yabancı Tacirler Açısından) I. GİRİŞ Bilindiği üzere Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birisi olan İrlanda, 70.273 km. karelik bir yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin 2011 yılı nüfusu 4.588.252 kişi, 2012 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı ise 210.416 ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Türksal HANEDAN Tarih: 01.09.2013 Başlık: Ankastreli Konut Teslimleri ve Konutlara Ait Ortak Kullanım Alanları İlgili Vergisel Uygulamalara Eleştirel Bakış I. GİRİŞ Son yıllarda, planlı kentleşme paralelinde ivme kazanan inşaat sektörü, gerek istihdamın gerekse büyümenin öncü gücü olarak, gelişimini sürdürmektedir. Türkiye ekonomisinin öngörülen ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Yasin ÖNCÜ Tarih: 01.04.2014 Başlık: Kamu İhale Kurumu’na (KİK) Yönelik Şikayetlerde Şikayet Ve Teminat Bedeli Ödenmekte Midir? 1. GİRİŞ Mevcut ihale mevzuatının yetersiz kalması üzerine, 2002 yılı itibarıyla, yeni bir Kanun olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kabul edilmiş olup, anılan Kanunun ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: İmdat TÜRKAY Tarih: 01.09.2013 Başlık: Sporculara Transfer Ücreti Ve/Veya Başka Adlarla Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 1. GİRİŞ Ülkemizde başta futbolcular olmak üzere sporcuların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi, kamuoyunun dikkatini her zaman çekmekle birlikte; halkımızın başta futbol, basketbol ve voleybolculara olan özel ilgisinden dolayı, ...

Devamını oku

(DİYALOG DERGİSİ) Avans Kar Payı Dağıtımı Yapılebilecek Avans Kar Payı Dağıtımı Yapılebilecek Kaynak : Doç. Dr. Erhan GÜMÜŞ Tarih :01.12.2012 GİRİŞ Şirketler, insan istek ve ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak üzere, piyasası olan ve fiyatı piyasada oluşan iktisadi mal veya hizmetleri satışa sunmak ve bu yolla kâr ...

Devamını oku

(DİYALOG DERGİSİ) 6322 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Mükelleflerine Yönelik Getirilmiş Olan Hizmet İhracatı Müessesesinin Analizi Ve Mükelleflerin Dikkat Etmeleri Gereken Bazı Hususlar 6322 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Mükelleflerine Yönelik Getirilmiş Olan Hizmet İhracatı Müessesesinin Analizi Ve Mükelleflerin Dikkat Etmeleri Gereken Bazı Hususlar Kaynak ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.