Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Vergi incelemelerinde yeni düzen Bumin Doğrusöz 25 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Vergi İncelemelerinde özellikle zamanaşımı süresinin son yılında yapılan incelemelerde hem şekil hataları hem de tebligat sorunları dolayısıyla pek çok sıkıntı yaşandığı, zaten bilinen ve zaman zaman benim de yazdığım bir konudur. Bu sıkıntıların, ...

Devamını oku

Arsa değerlerine dava hakkı Bumin Doğrusöz 11 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi Emlâk Vergisi Kanunu uyarınca genel beyan dönemi olarak adlandırılan dört yılda bir vergi matrahları belirlenmekte, aradaki yıllarda ise bu matrahlar yeniden değerleme oranının yarısı oranında revize edilerek dikkate alınmaktadır. Emlak vergisi matrahının belirlenmesinde, takdir ...

Devamını oku

İhraç kaydıyla teslimlere ilişkin KDV iadesinde sorun Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 04 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Bu kapsamda yapılan teslimlerle ...

Devamını oku

Mali tatil amaca hizmet ediyor mu? Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 20 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi Bilindiği üzere; mali camiada, özellikle muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları arasında, adli tatilden de esinlenilerek öteden beri hep konuşulan “mali tatil” 28.03.2007 tarihli ...

Devamını oku

Örtülü sermaye faizinde KDV Bumin Doğrusöz 30 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (VUK) 12. maddesi uyarınca örtülü sermaye olarak kabul edilen borçlar üzerinden ödenen faizlerin veya 13. maddesi uyarınca transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilen kazançların, elde eden nezdinde kâr ...

Devamını oku

Arsa değerlerine dava hakkı (2) Bumin Doğrusöz 13 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi Emlâk vergisi açısından genel vergilendirme dönemi olan gelecek yıl uygulanmak üzere, vergi matrahının tespitinde dikkate alınacak arsa / arazi birim değerlerini tespit eden takdir komisyonu kararlarına karşı açılacak davalara ilişkin süre sorununu ...

Devamını oku

Şirketlere ayni sermaye konulması ve vergileme Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 11 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Bilindiği gibi, ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif şirketlerden ibarettir ve tüzel kişiliğe haizdirler. Şirketlerin kuruluş sözleşmesinde öngörülen amaçlarını gerçekleştirmelerinde ortaklarınca konulacak sermayeye ihtiyaçları vardır. Çeşitli ekonomik ...

Devamını oku

Defter ve belgeleri ibraz etmeme Bumin Doğrusöz 01 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde defter ve belgeleri gizlemeyi onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir. İnceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.