Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Devletin görevleri ve transfer fiyatlandırması Bumin Doğrusöz 27 Nisan 2017 Dünya Gazetesi Devlet, kamu hizmetlerini sunmak, kamu huzur ve güvenliğini tesis edecek kolluk faaliyetlerini, kısaca kamu giderlerini karşılamak üzere vergi almak zorundadır. Nitekim Anayasa’nın 73. maddesi bu maksatla, herkesi kamu giderlerini karşılamak üzere mali ...

Devamını oku

Ayni sermaye konulması ve vergileme durumu-2 Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 18 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Geçen hafta şirketlerin kuruluş sözleşmesinde öngörülen ve ortaklarınca sermaye olarak konulacak değerlerle ilğili yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen haftaki yazımızda şirketlere ayni sermaye olarak konulabilecek varlıkların neler ...

Devamını oku

Elektronik tebligat genişledi Bumin Doğrusöz 06 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğüne göre; tebliğ, bildirme, duyurma, haber verme, tebellüğ ise gönderileni almaktır. Tebligat ise, yine aynı sözlüğe göre, bildirimden haberdar etmek, bildirimi göndermektir. Vergi Usul Kanunu’nda (VUK.) tebliğ kavramının tanımı verilmemekle birlikte ...

Devamını oku

Adli tatil ve vergi yargısı Bumin Doğrusöz 20 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır. Adli tatil dönemi 2005 yılına kadar, 20 Temmuz’da başlamakta, 5 Eylül günü mesai saati bitiminde ...

Devamını oku

Yurt dışından alınan borçların mali yükleri Bumin Doğrusöz 02 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı dış kaynaklara (borçlanma yoluna) başvurularak giderilir. Yurt içinden –elverişli ...

Devamını oku

Yabancılara ve yurtdışında yaşayan Türklere gayrimenkul satışında KDV istisnası Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 25 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi 6824 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilaveyle, konut veya iş yeri ...

Devamını oku

Kurumlarda zarar mahsubu Bumin Doğrusöz 08 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre, kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum kazancından indirilebilir. Mükelleflerce bir hesap dönemi ...

Devamını oku

Şirketlerin tasfiyesi ve bilançoda yer alan fonlarının vergileme durumu Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 10 Ağustos 2017 Dünya Gazetesi Anonim ve limited şirketlerin varlığı kuruluş kanunlarında ya da ana sözleşmelerinde belirtilen sürenin dolması ya da ekonomik nedenlerle sona erer. Sona ermenin fiilen gerçekleşmesi ise ...

Devamını oku

Arsa değerleri ve hukuki yol Bumin Doğrusöz 25 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi 11 ve 13 Temmuz tarihinde yayımlanan iki yazımı takdir komisyonlarınca önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmak üzere belirledikleri ve emlâk vergisi matrahını etkileyecek olan arsa / arazi değerlerine karşı başvurulacak hukuki yola ayırmıştım. Gelen ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.