Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Adli tatil ve vergi yargısı Bumin Doğrusöz 20 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır. Adli tatil dönemi 2005 yılına kadar, 20 Temmuz’da başlamakta, 5 Eylül günü mesai saati bitiminde ...

Devamını oku

Yurt dışından alınan borçların mali yükleri Bumin Doğrusöz 02 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı dış kaynaklara (borçlanma yoluna) başvurularak giderilir. Yurt içinden –elverişli ...

Devamını oku

Yabancılara ve yurtdışında yaşayan Türklere gayrimenkul satışında KDV istisnası Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 25 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi 6824 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilaveyle, konut veya iş yeri ...

Devamını oku

Kurumlarda zarar mahsubu Bumin Doğrusöz 08 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre, kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum kazancından indirilebilir. Mükelleflerce bir hesap dönemi ...

Devamını oku

Şirketlerin tasfiyesi ve bilançoda yer alan fonlarının vergileme durumu Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 10 Ağustos 2017 Dünya Gazetesi Anonim ve limited şirketlerin varlığı kuruluş kanunlarında ya da ana sözleşmelerinde belirtilen sürenin dolması ya da ekonomik nedenlerle sona erer. Sona ermenin fiilen gerçekleşmesi ise ...

Devamını oku

Arsa değerleri ve hukuki yol Bumin Doğrusöz 25 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi 11 ve 13 Temmuz tarihinde yayımlanan iki yazımı takdir komisyonlarınca önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmak üzere belirledikleri ve emlâk vergisi matrahını etkileyecek olan arsa / arazi değerlerine karşı başvurulacak hukuki yola ayırmıştım. Gelen ...

Devamını oku

Mayıs ayının ek yükümlülükleri Bumin Doğrusöz 04 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi klasik yükümlülüklerin dışında, gerek maddi gerek şekli pek çok mali yükümlülüğün toplandığı ay. Bu nedenle bizde bu yazımızda bu yükümlülükleri, bir hatırlatma olarak ...

Devamını oku

Bazı kamu alacaklarında yeniden yapılandırma Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 01 Haziran 2017 Dünya Gazetesi 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun’la; • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve alacaklı idareler esas ...

Devamını oku

Ödemelerin/tahsilatların tevsikinde yenilikler Bumin Doğrusöz 13 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı’na, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ...

Devamını oku

Geçici verginin matrahı Bumin Doğrusöz 27 Temmuz 2017 Dünya Gazetesi Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için ağustos ayında söz konusu olan mükellefiyetlerden birisi de, yılın 6 aylık dönemine ilişkin geçici verginin beyanı ve vergi çıkıyorsa ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.