Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Mart YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI 1. GİRİŞ: Ülkemizin dış ticaret hacmindeki genişleme, giderek daha fazla ülke ile ticari ilişki içinde olunmasını zorunlu kılmaktadır. Ticari yaşamın gereği olarak yurt dışına yapılan ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2013- Ocak ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN FAALİYET RAPORLARINA İLİŞKİN ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1. GENEL BİLGİ Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanununun 514’ncü maddesinde anonim şirketlerin yönetim kurullarının yıllık faaliyet raporlarını bilanço gününü izleyen ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Mayıs TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT’NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; “Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2015- Nisan ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI DOĞRULTUSUNDA KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU 1. KONU Bir devletin temel egemenlik haklarından birisinin de vergi koymak ve almak olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle devletler, temel gelir kaynakları arasında olan verginin tahsili ve ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2013- Haziran GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ 1. Giriş İnşaat sektöründeki gelişmeler ve Türkiye Ekonomisindeki rolü herkesçe malûmdur. Sektörün en önemli girdilerini arsa, arazi veya daha önce imal edilmiş gayrimenkuller oluşturmaktadır. Arazi ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Eylül 6552 SAYILI KANUNLA TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak adlandırılan 6552 Sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Ağustos 6327 SAYILI KANUNLA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE BU SİSTEMDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 4632 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu”, 07 Nisan ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Ocak YAP -İŞLET – DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda”, kamuya ait arsa ve araziler ile ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Aralık E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARINA İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞ TASLAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından; Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.