Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Nisan GAYRİMENKULLERİN ŞİRKETLERE SERMAYE OLARAK KONULMASINDA HARÇLAR KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İKİ FARKLI UYGULAMA 1. KONU: Türk Ticaret Kanunu uyarınca kişi veya kurumlar, sahip oldukları gayrimenkulleri mevcut veya yeni kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilirler. Ayrıca şirketler ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2013- Mayıs LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNDEKİ VERGİLEMENİN TTK VE SPK MEVZUATINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere gerçek kişilerin elinde bulunan Limited şirket hisse senetlerinin devrinden elde edilen kazançlar öteden beri değer artış kazancı olarak, ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Ağustos HASILAT STANDARDINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat-Revenue from Contacts with Customers” Standardının Getirdikleri 1. GİRİŞ UMS 18 “Hasılat” standardının değiştirilmesine dönük olarak Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu((Financial Accounting Standards Board-FASB) ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2013- Aralık HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HARKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinde Danıştay, bölge idare mahkemeleri, ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Kasım KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin finalisai tablolarının yeknesaklığı ve şeffaflığının sağlanması, üçüncü göz tarafından bu ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Şubat YURT DIŞI FİRMADAN ALINAN KREDİ FAİZİNDE STOPAJ 1. KONU: Ülkemizin dış ticaret hacmindeki ve yabancı yatırımlardaki genişlemesinin sonucu olarak yurt dışında yerleşik firmalardan yurt içi firmalar çeşitli fonlar kullanmaktadır. Bu fonlar banka ve ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Kasım TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE TESCİLLİ HURDA GEMİLER İLE İŞLETİLMEKTE OLAN GEMİLERİN SİCİLE YENİDEN KAYDEDİLMEKSİZİN DEVRİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 1. KONU: Bilindiği üzere 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 1’nci maddesinde söz konusu Kanunun ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Nisan SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2015- Mart VERGİ DENETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAZI YÖNERGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 20 Şubat 2015 tarihinde Bakanlık Makamının onayı ile “SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.