Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Temmuz YILLARA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BİTİM TARİHİ OLARAK İTİBAR TARİHİNİN ESAS ALINMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1. GİRİŞ Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2013- Aralık FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (H) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan finansal kiralama işlemleri kapsamında “sat ve geri kirala” ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Aralık SERBEST MESLEK ERBABI TARAFINDAN BAZI HARCAMALARIN KAZANÇTAN İNDİRİLEBİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 1. KONU: Vergi mevzuatımızda; Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin vergilendirilmesinde, özellikle gider yazılabilecek bazı harcama konularındaki tereddütler devam etmektedir. Bu ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Şubat YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider ve harcamaları Kanunlarda aksine hüküm olmadığı durumlarda tevsik ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2013- Ocak ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1. GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketler genel kurullarını hesap yılının ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Nisan EMEKLİLERE YÖNELİK İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 1. KONU 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında indirimli vergi oranı uygulamasına ilişkin düzenlemede, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2015- Nisan MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI YAPILMADAN DÜZENLENEN FATURALARA İSTİNADEN KDV İNDİRİMİ 1. KONU Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) “Vergiyi Doğuran Olay” başlıklı 10 uncu maddesinde; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2012- Mayıs STOPAJ YOLUYLA VERGİLEME REJİMİ VE BU SİSTEMİN AKSAYAN YÖNLERİ 1. GİRİŞ: Çok genel anlamıyla vergiyi; “kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralar” olarak tanımlayabiliriz. Daha geniş anlamıyla ise vergi; ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2013- Mayıs YENİ TTK SONRASINDA ŞİRKETLERİN VE MESLEK MENSUPLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 1. SERMAYE YETERLİĞİYLE İLGİLİ KONULAR Anonim şirketlerde sermaye, hem pay sahiplerinin sorumluluk sınırlarını belirlemekte, hem de şirket alacaklıları için bir teminat ...

Devamını oku

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası / Mali Mevzuat Platformu 2014- Eylül 6552 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak adlandırılan 6552 Sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.