Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 171 / Temmuz – Aralık, 2016 İçindekiler Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisine Alternatif Yaklaşımlar / Yrd.Doç.Dr. S. Haluk ÇİTÇİ – Yrd.Doç.Dr. Mesut KARAKAŞ – Uğur ERDOĞAN Türkiye’de Dolaylı/Dolaysız Vergi Gelirleri ve GSYH İlişkisi / Prof.Dr. Harun TERZİ – Süleyman YURTKURAN Kamuda Girişimcilik, Rekabet ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 170 / Ocak – Haziran, 2016 İçindekiler Çin Öncülüğünde Yeni Bölgesel Finansal Mimari Oluşturma Çabaları: Tek Kuşak-Tek Yol Projesi / Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU Kamu Giderlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Hesap Yargılamasının Rolü ve Etkinliği / Prof.Dr. Süreyya SAKINÇ – Yrd.Doç.Dr. Mustafa ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 150 / Ocak-Kasım, 2006 Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Sınıflandırılması / Prof. Dr. Ali AKDEMİR – – Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN Maliye Teorisi’nin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar (Kalkınma Yardımları İçinde ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 168 / Ocak – Haziran, 2015 İçindekiler – Türkiye’de Yerel Vergi Yönetimi / Yrd. Doç. Dr. Ülkü ARIKBOĞA – Mahalli İdarelerin Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Modeli / Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN – Çiğdem Zeynep PİRGAİP – Dr. ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 160 / Ocak-Haziran, 2011 Aday Ülke Statüsü Kazanımı Sonrasında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Ekonomik Entegrasyonu: Koşullar ve Kısıtlar / Prof. Dr. Belgin AKÇAY Aday Ülke Statüsü Kazanımı Sonrasında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Ekonomik Entegrasyonu: Koşullar ve Kısıtlar Doç. Dr. İrfan KALAYCI Türkiye’de ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 149 / Mayıs-Aralık, 2005 Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması / Ahmet BAŞPINAR Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi / Erkan KARAARSLAN Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli mi? / Hasan KAYMAK Ekonomisi ve Vergi Sistemiyle Japonya / ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 169 / Temmuz – Aralık, 2015 İçindekiler Yrd.Doç.Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK – Yrd.Doç.Dr. Levent Yahya ESER – Arş.Gör. Sedat POLAT Evsel Katı Atıkların Vergilendirilmesi: Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisine Fayda İlkesi Çerçevesinde Eleştirel Bir Bakış – (Taxation of Household Solid Waste: ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 159 / Temmuz-Aralık, 2010 İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi / Dr. Hasan CANPOLAT Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik / Doç.Dr. Ali ŞAHİN Globalleşmenin Neden Olduğu Kurumlar Vergisi Reformları ve OECD Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme / ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 148 / Ocak-Nisan, 2005 Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 (Çeviri) / Pınar ACAR Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış / Ahmet BAŞPINAR Sayıştayın Anatomisi / Doğan BAYAR Türkiye’nin Dünya Bankasından Sağladığı Krediler (1950-2003) Kredi ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 158 / Ocak-Haziran, 2010 Emlak Vergisinde Matrah Tespitine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Dr. Canatay HACIKÖYLÜ – Prof. Dr. Fethi HEPER Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Teşebbüse Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.