Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 171 / Temmuz – Aralık, 2016 İçindekiler Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisine Alternatif Yaklaşımlar / Yrd.Doç.Dr. S. Haluk ÇİTÇİ – Yrd.Doç.Dr. Mesut KARAKAŞ – Uğur ERDOĞAN Türkiye’de Dolaylı/Dolaysız Vergi Gelirleri ve GSYH İlişkisi / Prof.Dr. Harun TERZİ – Süleyman YURTKURAN Kamuda Girişimcilik, Rekabet ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 170 / Ocak – Haziran, 2016 İçindekiler Çin Öncülüğünde Yeni Bölgesel Finansal Mimari Oluşturma Çabaları: Tek Kuşak-Tek Yol Projesi / Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU Kamu Giderlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Hesap Yargılamasının Rolü ve Etkinliği / Prof.Dr. Süreyya SAKINÇ – Yrd.Doç.Dr. Mustafa ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 158 / Ocak-Haziran, 2010 Emlak Vergisinde Matrah Tespitine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Dr. Canatay HACIKÖYLÜ – Prof. Dr. Fethi HEPER Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Teşebbüse Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 147 / Eylül-Aralık, 2004 Türkiye’ de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu / Dr. İbrahim Attila ACAR – Dr. Mehmet Emin MERTER Çin Halk Cumhuriyeti’nde Katma Değer Vergisi Uygulamasi ve İhracatta Vergi İadesi Politikaları / Dr. ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 157 / Temmuz-Aralık, 2009 Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı / Dr. Biltekin ÖZDEMİR Mali Yargı Nedir? / Doğan BAYAR Amaç ve Unsurları Bakımından Maliye Teftiş Kurulu Uygulamalarında Klasik Anlamda Teftiş / Bilal YÜCEL Küresel ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 146 / Mayıs-Ağustos, 2004 2005 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması / Kemal UNAKITAN Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış / Ahmet BAŞPINAR Faiz Dişi Fazla Niçin Yeterli Olmuyor? / Haldun DARICI Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 156 / Ocak-Haziran, 2009 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri / Dr. Biltekin ÖZDEMİR Mali Anayasa / Uçar DEMİRKAN 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açısından Üniversitelerde Tam Gün Çalışma Esası / Prof. Dr. M. Kamil MUTLUER Maliye ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 145 / Ocak-Nisan, 2004 Kamu Yönetiminin Temel Kanunları / Doğan BAYAR Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri / İsmail CAN Kamu Yönetiminde Yönetici Çıkmazı / Bünyamin ÖZGÜR 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 166 / Ocak – Haziran, 2014 Ar-Ge, İnovasyon ve Kalkınma İlişkisine Yönelik Bir Literatür Taraması: Kuramsal Özet / Ferhat AKBEY Türkiye’de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? / Dr. Ata ÖZKAYA Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme ...

Devamını oku

MALİYE DERGİSİ-SAYI: 155 / Temmuz – Aralık, 2008 Mali Denetim Nedir / Doğan BAYAR Avrupa Birliği’nin Ekonomik Kriterleri ve Türkiye / Belgin AKÇAY Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı Ak Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin Var Modeli İle Analizi (1950-2000) / Ahmet AY – Pınar ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.