Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

REFERANS GAZETESİ Vergi incelemesinde uyulacak yeni esaslar 04.06.2010 Veysi Seviğ Vergi incelemesi sırasında uyulacak esaslar, Vergi Usul Yasasının 140ıncı maddesinde belirlenmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Hazır beton, yıllara yaygın bir iş değildir 21.04.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz Maliye Bakanlığıının 5 Nolu sirkülerin ikinci bölümünde yer alan işlerin Gelir Vergisi Yasasının 42. maddede tanımı yapılan ve çerçevesi ile koşulları belirlenmiş bulunan ‘Birden fazla takvim yılına sirayet eden ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Taksitli satışın tahsilatı denetim amaçlı beyan edilir 10.03.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz Kredi kartıyla yapılan taksitli satışların beyanı, tahsilat sağlandıkça yapılır. Tahsilat tutarları, beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı satırında yer alır. SORU: ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Kriz ve kayıtdışılık 27.05.2010 Bumin Doğrusöz Her yıl mayıs ayında, Türkiyedeki üniversitelerin maliye bölümlerinde görev yapan öğretim elemanları, geleneksel olarak toplanarak belirlenen bir konu üzerinde sempozyum şeklinde tartışmalar yapmaktadır. Bu toplantılar, hem çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasındaki bağın güçlenmesine hem ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Türkiyede vergi bilinci 01.05.2010 Veysi Seviğ Kısa ve öz anlatımla, bir ülkede vergi bilinci oluşmadığı sürece o ülkede kamu harcamalarının finansmanında yaşanan sorunların aşılması mümkün olamamaktadır. Bir başka anlatımla da ülkelerin yaşam standardını belirleyen en önemli unsurlardan birisi de kamunun sunduğu hizmetlerin ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Transfer fiyatlandırmasında Hazine zararı 16.04.2010 Veysi Seviğ Kurumlar Vergisi Yasasının 13. maddesinin 7nci fıkrası uyarınca, “Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiyedeki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurtiçindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü, Hazine zararının doğması ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Vergi incelemesinde uyulacak yeni esaslar 04.06.2010 Veysi Seviğ Vergi incelemesi sırasında uyulacak esaslar, Vergi Usul Yasasının 140ıncı maddesinde belirlenmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Hukuki açıdan defter ve belgeler 21.05.2010 Veysi Seviğ Türk Ticaret Yasasının birinci kitabı ‘tacirlerle ilgili hükümleri içermektedir. (Madde: 11-135) Bu kitabın beşinci faslında ‘ticari defterlerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. (Madde: 66-86) Yasal düzenleme gereği “Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu borç ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ 5.5 yıldır düzeltilemeyen vergi hatası 10.04.2010 Veysi Seviğ Vergi Usul Yasasının 116ncı maddesinde tanımlandığı üzere, “Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Yasal düzenleme gereği olarak “idarece tereddüt edilmeyen açık ve ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ İller Bankasına ait belediyece kiralanan yer için stopaj 28.04.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz Kurumlar Vergisine göre, İller Bankasına ait ve belediyelerce kiraya verilen yer, ‘taşınmaz mal kiralanması olarak kabul edilir. Bu nedenle yapılan kira ödemelerinin vergi kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir. Aşağıdaki izah ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.