Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

REFERANS GAZETESİ Konut tahsisi ve emsal kira tartışması 14.05.2010 Veysi Seviğ Gelir Vergisi Yasasının 73üncü maddesi uyarınca kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına (kullanımına) bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli yetkili özel merciler ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Ticaret sicili kayıtları ve merkezi tüzel kişilik bilgi sistemi 04.05.2010 Veysi Seviğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicimi Memurlarında Uygulanması Hakkında”ki tebliğ (iç ticaret 2010/1) uyarınca vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Vergi suç ve cezaları değişirken 20.05.2010 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde basında Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber yer aldı. Muhabirin edindiği bilgiye göre hazırlanmakta olan bir Torba Kanun Tasarısı ile sahte belge düzenleyenlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyormuş. Ancak haberin devamını okuduğunuzda, ceza miktarlarının indirildiği ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Binek aracın ÖTVsi gider yazılabilir 10.02.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz SORU: Binek araçlarının alımında ödenen özel tüketim vergisinin maliyete intikali ile doğrudan gider yazılması hali, işletme yönetiminin seçimlik hakkı olarak değerlendirilmektedir. Özel tüketim vergisinin gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi halinde söz ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Kurumlarda tasfiyeye giriş bilançosu 27.04.2010 Veysi Seviğ Kurumlar Vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Bu bağlamda kendilerine özel hesap dönemi tayin edenlerin vergilendirme dönemi ise Vergi Usul Yasasının 174üncü maddesi uyarınca kendilerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen “özel hesap dönemidir”. Her ne sebeple olursa olsun, ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Türkiyede mükelleflerin kümelenmeleri 15.05.2010 Veysi Seviğ Vergi Usul Yasasının 8inci maddesinde yer alan tanımlamaya göre mükellef ‘vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzelkişidir. Ülkemizde gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergiler açısından faal mükellef sayısı 4.103.569dur. Söz konusu mükellefler ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Vergi incelemesinde uyulacak yeni esaslar 04.06.2010 Veysi Seviğ Vergi incelemesi sırasında uyulacak esaslar, Vergi Usul Yasasının 140ıncı maddesinde belirlenmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Hazır beton, yıllara yaygın bir iş değildir 21.04.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz Maliye Bakanlığıının 5 Nolu sirkülerin ikinci bölümünde yer alan işlerin Gelir Vergisi Yasasının 42. maddede tanımı yapılan ve çerçevesi ile koşulları belirlenmiş bulunan ‘Birden fazla takvim yılına sirayet eden ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Taksitli satışın tahsilatı denetim amaçlı beyan edilir 10.03.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz Kredi kartıyla yapılan taksitli satışların beyanı, tahsilat sağlandıkça yapılır. Tahsilat tutarları, beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı satırında yer alır. SORU: ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Kriz ve kayıtdışılık 27.05.2010 Bumin Doğrusöz Her yıl mayıs ayında, Türkiyedeki üniversitelerin maliye bölümlerinde görev yapan öğretim elemanları, geleneksel olarak toplanarak belirlenen bir konu üzerinde sempozyum şeklinde tartışmalar yapmaktadır. Bu toplantılar, hem çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasındaki bağın güçlenmesine hem ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.