Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

REFERANS GAZETESİ Vergi yasalarında yenileme beklentileri ve ertelemeler 03.04.2010 Veysi Seviğ Ülkemizde vergi gelirlerinin kamu harcamalarına karşılama konusunda yetersiz kaldığı bilinen bir gerçek olmasına karşın, bu yetersizliğin giderilmesine yönelik bugüne kadar etkili bir önlem alınmadığı veya alınamadığı hususu da ayrı bir gerçek olarak karşımıza ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Amortismanda zamanaşımı hesap dönemi sonrası başlar 19.05.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz SORU: Mart ayında işletmemizde yapılmaya başlanan vergi teftişi nedeniyle 2001 yılında satın aldığımız ve amortisman ayırma süresi 2005 yılında dolan bir makineye ait gider pusulası ile yine 2001 yılında satın ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ İş ortaklığının zararı ortaklarca düşülemez 07.04.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz SORU: İş ortaklıklarında işin bitimi sonucunda ortaya çıkan zararın, iş ortaklığını oluşturan kurumların ilgili dönem kazancından indirim konusu yapılabilir mi? YANIT: Kurumlar Vergisi Yasasının ikinci maddesinin yedinci fıkrasında iş ortaklıkları, aynı maddenin ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ İşe başlama bildirimi ve kayıtdışılık 25.05.2010 Veysi Seviğ Vergi Usul Yasasının ‘Mükellefin Ödevleri başlığını taşıyan ikinci kitabının birinci kısmı ‘bildirimlerle ilgili hükümleri içermektedir. (Madde 153-170) Sözü edilen yasanın 153üncü maddesi uyarınca, “Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti (durumu) vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. * Vergiye ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Tahsil zamanaşımı 13.05.2010 Bumin Doğrusöz Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri Vergi Usul Kanununda, tahsil zamanaşımı ise Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Ceza davası ile ilgili zamanaşımı süreleri ise Türk ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ İnceleme raporu dava edilebilir mi 03.05.2010 Bumin Doğrusöz İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idari işlemler aleyhine idari yargıda kural olarak menfaatleri veya hakları zarar görenler dava açabilir. Bu konudaki düzenlemeye göre birilerinin hak veya menfaatlerinin zarar görebilmesi için, idari işlemin onlar hakkında ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Malul ve engellilerin araç alımında KDV 07.05.2010 Veysi Seviğ Özel Tüketim Vergisi Yasasının 7nci maddesinin 2 numaralı bendinde pozisyonları belirtilmiş olan araçların, malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzerelik iktisabi Özel Tüketim Vergisinden istisna edilmiştir. Yasal düzenleme gereği olarak ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Yoklama memuru işletme defterlerine el koyabilir mi 26.05.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz İşletmemizde hasılat denetimi için gelen maliye görevlileri, alacaklarımızın kaydı bulunan defterleri alarak beraberlerinde götürdüler. Bu defterler, işletmemize devamlı gelen ve bazı hallerde ödeme yapmadıkları için mevcut alacaklarımızın izlendiği defterler. ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Okul bağışları ayrı bir hesapta bildirilir 14.04.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz SORU: Kurumumuz kurucusu adına bir ilköğretim okulu yapmaya karar verdik. Kurucumuz geçmişte hisselerini şirketimizin bugünkü ortaklarına devretmiş bulunmaktadır. Böyle bir durumda Milli Eğitim Müdürlüğünün kontrolünde yapılacak okul harcamaları kayıtlarımızda nasıl ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.