Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

REFERANS GAZETESİ Takdir komisyonu kararına dayalı tarhiyat (2) 03.06.2010 Bumin Doğrusöz Vergi Usul Kanununun tarh zamanaşımı süresini düzenleyen 114. maddesine göre veriyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeye ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi ile ilgili özellikler 20.04.2010 Veysi Seviğ Kurumlar Vergisi Yasasının 22nci maddesinin birinci fıkrasında belirlendiği üzere, dar mükellef kurumların işyeri veya daimi temsilcileri aracılığı ile elde ettikleri kazançların tespitinde, yasada aksine hüküm bulunmadığı takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ İcra-İflas Yasasına göre aciz vesikası 09.04.2010 Veysi Seviğ İflas idareleri tarafından, iflasın sonuçlanması aşamasında alacaklılara dağıtım yapılırken alacağının tamamını alamamış olanlara, ödenmeyen miktarı gösteren aciz vesikası verilmektedir. Aciz vesikası bu bağlamda alacağının tamamını alamamış olanlara iflas idaresi tarafından verilen bakiye alacak miktarını ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı 27.01.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR SORU: Bir şirket kiraladığı işyeriyle ilgili masraf yaparsa (Özel Maliyet) yaptığı harcamaları aktifleştirip beş yıl içinde yüzde 20 oranında amortisman ayırarak mı gider yazacaktır? Yoksa ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Konut tahsisi ve emsal kira tartışması 14.05.2010 Veysi Seviğ Gelir Vergisi Yasasının 73üncü maddesi uyarınca kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına (kullanımına) bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli yetkili özel merciler ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Ticaret sicili kayıtları ve merkezi tüzel kişilik bilgi sistemi 04.05.2010 Veysi Seviğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicimi Memurlarında Uygulanması Hakkında”ki tebliğ (iç ticaret 2010/1) uyarınca vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Vergi suç ve cezaları değişirken 20.05.2010 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde basında Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber yer aldı. Muhabirin edindiği bilgiye göre hazırlanmakta olan bir Torba Kanun Tasarısı ile sahte belge düzenleyenlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyormuş. Ancak haberin devamını okuduğunuzda, ceza miktarlarının indirildiği ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Binek aracın ÖTVsi gider yazılabilir 10.02.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz SORU: Binek araçlarının alımında ödenen özel tüketim vergisinin maliyete intikali ile doğrudan gider yazılması hali, işletme yönetiminin seçimlik hakkı olarak değerlendirilmektedir. Özel tüketim vergisinin gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi halinde söz ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Kurumlarda tasfiyeye giriş bilançosu 27.04.2010 Veysi Seviğ Kurumlar Vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Bu bağlamda kendilerine özel hesap dönemi tayin edenlerin vergilendirme dönemi ise Vergi Usul Yasasının 174üncü maddesi uyarınca kendilerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen “özel hesap dönemidir”. Her ne sebeple olursa olsun, ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Türkiyede mükelleflerin kümelenmeleri 15.05.2010 Veysi Seviğ Vergi Usul Yasasının 8inci maddesinde yer alan tanımlamaya göre mükellef ‘vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzelkişidir. Ülkemizde gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergiler açısından faal mükellef sayısı 4.103.569dur. Söz konusu mükellefler ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.