Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

REFERANS GAZETESİ Tahsil zamanaşımı 13.05.2010 Bumin Doğrusöz Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri Vergi Usul Kanununda, tahsil zamanaşımı ise Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Ceza davası ile ilgili zamanaşımı süreleri ise Türk ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ İnceleme raporu dava edilebilir mi 03.05.2010 Bumin Doğrusöz İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idari işlemler aleyhine idari yargıda kural olarak menfaatleri veya hakları zarar görenler dava açabilir. Bu konudaki düzenlemeye göre birilerinin hak veya menfaatlerinin zarar görebilmesi için, idari işlemin onlar hakkında ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Malul ve engellilerin araç alımında KDV 07.05.2010 Veysi Seviğ Özel Tüketim Vergisi Yasasının 7nci maddesinin 2 numaralı bendinde pozisyonları belirtilmiş olan araçların, malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzerelik iktisabi Özel Tüketim Vergisinden istisna edilmiştir. Yasal düzenleme gereği olarak ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Yoklama memuru işletme defterlerine el koyabilir mi 26.05.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz İşletmemizde hasılat denetimi için gelen maliye görevlileri, alacaklarımızın kaydı bulunan defterleri alarak beraberlerinde götürdüler. Bu defterler, işletmemize devamlı gelen ve bazı hallerde ödeme yapmadıkları için mevcut alacaklarımızın izlendiği defterler. ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Okul bağışları ayrı bir hesapta bildirilir 14.04.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz SORU: Kurumumuz kurucusu adına bir ilköğretim okulu yapmaya karar verdik. Kurucumuz geçmişte hisselerini şirketimizin bugünkü ortaklarına devretmiş bulunmaktadır. Böyle bir durumda Milli Eğitim Müdürlüğünün kontrolünde yapılacak okul harcamaları kayıtlarımızda nasıl ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Takdir komisyonu kararına dayalı tarhiyat (2) 03.06.2010 Bumin Doğrusöz Vergi Usul Kanununun tarh zamanaşımı süresini düzenleyen 114. maddesine göre veriyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeye ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi ile ilgili özellikler 20.04.2010 Veysi Seviğ Kurumlar Vergisi Yasasının 22nci maddesinin birinci fıkrasında belirlendiği üzere, dar mükellef kurumların işyeri veya daimi temsilcileri aracılığı ile elde ettikleri kazançların tespitinde, yasada aksine hüküm bulunmadığı takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ İcra-İflas Yasasına göre aciz vesikası 09.04.2010 Veysi Seviğ İflas idareleri tarafından, iflasın sonuçlanması aşamasında alacaklılara dağıtım yapılırken alacağının tamamını alamamış olanlara, ödenmeyen miktarı gösteren aciz vesikası verilmektedir. Aciz vesikası bu bağlamda alacağının tamamını alamamış olanlara iflas idaresi tarafından verilen bakiye alacak miktarını ...

Devamını oku

REFERANS GAZETESİ Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı 27.01.2010 Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR SORU: Bir şirket kiraladığı işyeriyle ilgili masraf yaparsa (Özel Maliyet) yaptığı harcamaları aktifleştirip beş yıl içinde yüzde 20 oranında amortisman ayırarak mı gider yazacaktır? Yoksa ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.