Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri Recep Bıyık / 23.02.2018 Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresince ...

Devamını oku

İmalat Sektöründeki Küçük İşletme ve Esnafa Süper İstihdam Teşviki Celal Özcan / 09.02.2018 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile istahdam teşvik ve destekleri ile ilgili pek çok düzenleme öngörülmektedir. Bunlardan ...

Devamını oku

Yeni İstihdama 2020 Yılına Kadar Prim, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviki Celal Özcan / 07.02.2018 2017 yılında çıkarılan 687 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17 ve 18 nci maddelerle yapılan düzenlemelerle 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yeni işe ...

Devamını oku

Cazibe Merkezleri Programında Neler Değişti? Recep Bıyık / 31.01.2018 Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırmak, bu bölgelerdeki istihdam, üretim ve ihracatı artırmak ve böylece bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Cazibe Merkezleri Programı, yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe girdi. Yasal düzenlemesi 22 ...

Devamını oku

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular Recep Bıyık / 19.01.2018 Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri cezalandırdığı eleştirileri öteden beri sıklıkla yapılageliyor. Özellikle af kanunlarının çıkartıldığı dönemlerde bu eleştiriler artıyor, afların adaletsiz yapıları gereği haklılık da kazanıyor. Eleştiriler bir ...

Devamını oku

2018 Vergileri Ne Oldu? Recep Bıyık / 05.01.2018 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2018 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.