Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Dava tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun (davanın gider avansının süresinde yatırılmadığından bahisle dava şartı yokluğundan reddedilmesinin yanlış olduğu) / dava şartı (davanın gider avansının süresinde yatırılmadığından bahisle dava şartı yokluğundan reddedilmesinin yanlış olduğu) / gider avansı (süresinde yatırılmadığından bahisle dava şartı yokluğundan davanın reddedilmesinin yanlış olduğu) / 6100/m.114,448

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2012/24782

Karar No: 2013/10597

Tarihi: 15.4.2013

DAVA TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN (Davanın Gider Avansının Süresinde Yatırılmadığından Bahisle Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesinin Yanlış Olduğu)

DAVA ŞARTI (Davanın Gider Avansının Süresinde Yatırılmadığından Bahisle Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesinin Yanlış Olduğu)

GİDER AVANSI (Süresinde Yatırılmadığından Bahisle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedilmesinin Yanlış Olduğu)

6100/m.114,448

ÖZET: Dava tarihinden sonra yürürlüğe giren Kanun, açıldığı tarihte “dava şartı” olmayan bir hususu “dava şartı” saymış ise; bu ancak, sözü edilen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılmış olan davalar bakımından uygulama yeteneğine sahiptir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 448. maddesindeki “bu kanunun tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanacağına” ilişkin hükmü, gider avansının dava şartı olarak kabul edilmesi açısından, önceki 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yürürlükte olduğu dönemde açılmış olan davalara uygulanamaz. Bu bakımdan, davanın gider avansının süresinde yatırılmadığından bahisle dava şartı yokluğundan reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından; tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava, 29.06.2009 tarihinde ikame edilmiş; mahkemece, davacının verilen kesin süre içinde Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre alınması gereken gider avansını karşılamadığı gerekçe gösterilerek dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarihinden sonra 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bu kanunun tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanacağını belirtmektedir. Bu Kanun, “davacının yatırması gereken gider avansını yatırmamış olmasını” dava şartı (md. 114/1 -g) olarak kabul etmiştir. Dava tarihinden sonra yürürlüğe giren Kanun, açıldığı tarihte “dava şartı” olmayan bir hususu “dava şartı” saymış ise; bu ancak, sözü edilen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılmış olan davalar bakımından uygulama yeteneğine sahiptir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 448. maddesindeki “bu kanunun tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanacağına” ilişkin hükmü, gider avansının dava şartı olarak kabul edilmesi açısından, önceki 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yürürlükte olduğu dönemde açılmış olan davalara uygulanamaz. Bu bakımdan, davanın gider avansının süresinde yatırılmadığından bahisle dava şartı yokluğundan reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.