Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Elektrik Tüketim Bedeline İlişkin 2005 Yılında ve Öncesinde Tahakkuk Etmiş Alacakların 2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahsil Edilmeyerek Zamanaşımına Uğratıldığı

T.C.

SAYIŞTAY

TEMYİZ KURULU

Karar No: 2015/40441

Karar Tarihi: 28.04.2015

ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNE İLİŞKİN 2005 YILINDA VE ÖNCESİNDE TAHAKKUK ETMİŞ ALACAKLARIN 2010 YILI SONU İTİBARİYLE TAHSİL EDİLMEYEREK ZAMANAŞIMINA UĞRATILDIĞI

Özeti: 153 sayılı ilamın 47. maddesi ile İ. Büyükşehir Belediyesinde şube müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ancak müdür kadrosuna atanabilmeleri için aranan şartları taşımayan bazı personele şube müdürleri için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi nedeniyle tazmin hükmü verilmiştir.

1) 153 sayılı İlam’ın 19. maddesi ile İ. Büyükşehir Belediyesi’ne ait gelirlerden takipli alacakların izlendiği 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında yer alan Elektrik Tüketim Bedeline ilişkin 2005 yılında ve öncesinde tahakkuk etmiş alacakların 2010 yılı sonu itibariyle tahsil edilmeyerek zamanaşımına uğratılması nedeniyle 17.407,64 TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sonuç: Hüküm, aynı tazmin hükmünde Muhasebe Yetkilisi sıfatı ile iştiraki bulunan

’ın başvurusu üzerine düzenlenen 28.04.2015 tarih ve 40439 tutanak sayılı Temyiz Kurulu İlamı ile bozulmuş bulunduğundan dilekçinin işbu madde ile ilgili itirazı üzerine Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına ancak aynı mahiyette olan bu dosyanın sözü edilen dosya ile birleştirilerek gereği yapılmak üzere ilgili Sayıştay Dairesine TEVDİİNE karar verilmiştir.

2) 153 sayılı İlam’ın 20. maddesi ile İ. Büyükşehir Belediyesi’ne ait gelirlerden takipli alacakların izlendiği 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında yer alan idari para cezalarına ilişkin 2007 yılında ve öncesinde tahakkuk etmiş alacakların 2010 yılı sonu itibariyle tahsil edilmeyerek zamanaşımına uğratılması nedeniyle tazmin hükmü verilmiştir.

Sonuç: Hüküm, aynı tazmin hükmünde Muhasebe Yetkilisi sıfatı ile iştiraki bulunan

’ın başvurusu üzerine düzenlenen 28.04.2015 tarih ve 40439 tutanak sayılı Temyiz Kurulu İlamı ile bozulmuş bulunduğundan dilekçinin işbu madde ile ilgili itirazı üzerine Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına ancak aynı mahiyette olan bu dosyanın sözü edilen dosya ile birleştirilerek gereği yapılmak üzere ilgili Sayıştay Dairesine TEVDİİNE karar verilmiştir.

3) 153 sayılı İlam’ın 21. maddesine itiraz olunmakta ise de; Raporun 20. maddesinde kamu zararı olarak ilişik tutulan idari para cezalarının Raporun 21. maddesinde mükerrer olarak ilişik tutulması nedeniyle Raporun 20. maddesinde incelenerek hükme bağlanan aynı hususlar için yeniden hüküm tesis edilmesine mahal olmadığına karar verildiğinden Kurulumuzca Yapılacak İşlem Olmadığına, karar verilmiştir.

5) 153 sayılı İlam’ın 24. maddesi ile İ. Büyükşehir Belediyesi’ne ait gelirlerden takipli alacakların izlendiği 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında yer alan vergi ziyaı cezalarına ilişkin 2005 yılında tahakkuk etmiş alacakların 2010 yılı sonu itibariyle tahsil edilmeyerek zamanaşımına uğratılması nedeniyle tazmin hükmü verilmiştir.

Sonuç: Tazmin hükmolunan tutarın

TL’sinin tahsil edildiğini bildirmekte ise de, hüküm tarihinden sonra yapılan bu tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğundan Kurulumuzca Yapılacak İşlem Olmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

6) 153 sayılı İlam’ın 25. maddesi ile İ. Büyükşehir Belediyesi’ne ait gelirlerden takipli alacakların izlendiği 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında yer alan yangın sigorta vergisine ilişkin 2005 yılında tahakkuk etmiş alacakların 2010 yılı sonu itibariyle tahsil edilmeyerek zamanaşımına uğratılması nedeniyle tazmin hükmü verilmiştir.

Sonuç: Hüküm, aynı tazmin hükmünde Muhasebe Yetkilisi sıfatı ile iştiraki bulunan

’ın başvurusu üzerine düzenlenen 28.04.2015 tarih ve 40439 tutanak sayılı Temyiz Kurulu İlamı ile bozulmuş bulunduğundan dilekçinin işbu madde ile ilgili itirazı üzerine Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına ancak aynı mahiyette olan bu dosyanın sözü edilen dosya ile birleştirilerek gereği yapılmak üzere ilgili Sayıştay Dairesine TEVDİİNE karar verilmiştir.

7) 153 sayılı ilamın 47. maddesi ile İ. Büyükşehir Belediyesinde şube müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ancak müdür kadrosuna atanabilmeleri için aranan şartları taşımayan bazı personele şube müdürleri için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi nedeniyle tazmin hükmü verilmiştir.

Sonuç: Tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verilmiştir.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.