Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Kıst dönem de faaliyette bulunmak, ortalama kar hadlerine nazaran, düşük kazanç beyanında bulunmaya haklı neden teşkil ettiği hk.

T.C.

DANIŞTAY

3. DAİRE

Esas No: 1984/4154

07.03.1985

KIST DÖNEM DE FAALİYETTE BULUNMAK, ORTALAMA KAR HADLERİNE NAZARAN, DÜŞÜK KAZANÇ BEYANINDA BULUNMAYA HAKLI NEDEN TEŞKİL ETTİĞİ HK.

Dava konusu uyuşmazlık, Mükellefin de hissedar olduğu Abdullah Gemisinin hissedarlarından Fevziye Özmelek’in 11.3.1975 gününde vefatı üzerine 1.1.1975-11.3.1975 tarihine ait kıst devre için verilen beyannameden sonra 12.3.1975-27.11.1975 tarihleri arasında faaliyetleriyle

ilgili olarak zarar beyanlarının ortalama kar haddi esasının bu devre

işletme giderlerine uygulanması sonucu bulunan gayrisafi kazanç tutarı

ve düşüklük sebebi olarak ileri sürdüğü iddialarının kabul edilmemesin

den doğmuş bulunmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 111.maddesinin olay tarihinde yürür

lükte bulunan şeklinde, her nevi taşıma işiyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisafi kazançların, Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen ortalama kar hadlerinin işletme giderlerine uygulanması sonucunda

bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve bu düşüklüğün nedenlerinin açıklanmadığı yada açıklama yeterli bulunmadığı takdirde, beyan

edilen gayrisafi kazançlar yerine bulunan bu miktarların vergi tarhına

esas alınacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Olayda, mükellefin hissedarı olduğu Abdullah Gemisinin, boş olarak

Hayfa’dan döndükten sonra tamir için 30.4.1975 gününde Haliç’e girdiği

ve Haliç’te iken 27.11.1975 gününde Kalkavan Deniz Ticaret A.Ş.ne satıldığı bir örneği dava dosyasında bulunan Ulaştırma Bakanlığı Marmara

Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı yazısının incelenmesinden anlaşıldığından, mükellefin bu belgelere dayalı

sözkonusu dönemdeki hasılat düşüklüğüne ilişkin açıklamasının yeterli

olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bu sebeplerle mükellef hakkında düşüklüğün izah edilmediğinden bahisle

yukarıda tarih ve sayısı yazılı ile ittihaz edilmiş, itiraz komisyonu

kararında isabet bulunmadığından bozulmasına ve tarhiyatın resen ve

nihai olarak terkinine karar verildi. (MS/EK)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.