Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Soru
Cevap: TGTC’nin “0713.10.10.00.11” GTİP numarasında sınıflandırılan yem bezelyesi tohumu, 21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hayvan yemi olarak değerlendirilemez. Bu nedenle bu ürünün ithal veya yurt içi tesliminde % 8 oranında KDV uygulanır. (04/01/2017 tarih ve 3802 ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 677 görüntüleme

Soru
Cevap: Hazırlatılan dizi filmlere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların ilgili dönem kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Normal hesap dönemi olsun özel hesap dönemi olsun iktisadi kıymetlerin amortismanı sadece ilgili dönemlerde ayrılmalıdır. Bölüm ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 802 görüntüleme

Soru
Cevap: Adi ortaklık ile taşeron şirket arasında yapılan sözleşmeye istinaden, taşeron şirketin sözleşme konusu işleri belirlenen sürede teslim edememesi nedeniyle sözleşme hükmü gereğince tahsil edilecek olan cezai müeyyide için tevsik amacıyla fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. (17.10.2016 tarih ve 285241 sayılı özelge) ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 550 görüntüleme

Soru
Cevap: Literatürde bilgisayar yazılımı; hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlar şeklinde tanımlanmaktadır. Benzer ve daha kapsayıcı bir tanım olarak, bilgisayar üzerinde yer alan fiziksel tüm unsurlar donanım, geri kalan programlama ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 562 görüntüleme

Soru
Cevap: Düzenlenecek kampanya kapsamında herhangi bir bedel alınmaksızın müşterilerin tercihine göre promosyon olarak verilecek gram altın veya akaryakıt çekleri için KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Promosyon ürünleri için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmaktadır. (30.09.2016 tarih ve 17408 sayılı özelge) ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 506 görüntüleme

Soru
Cevap: Adi ortaklık ile taşeron şirket arasında bulunan yapım işi sözleşmesine istinaden, taşeron şirket sözleşme konusu işleri sözleşmede belirttiği sürelerde teslim edemediğinden, adi ortaklık tarafından taşeron şirkete uygulanacak gecikme cezası, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden bu tutar ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 435 görüntüleme

Soru
Cevap: İşyerinde kullanılan ancak abonelik kaydı başkası adına kayıtlı olan su aboneliğine ilişkin kullanım bedelinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının tevsik edici belgelerle ispatı halinde, bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV indirim konusu ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 708 görüntüleme

Soru
Cevap: Sigorta primlerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için primlerin Türkiye’de kain bir sigorta şirketine ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan sigorta primleri ve emekli aidatları esas olarak ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 293 görüntüleme

T.C. Danıştay 9. Daire Esas No: 2006/568 Karar No: 2007/3371 Tarihi: 4.10.2007 KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR YETERLİ VE SOMUT TESPİTLER YETERLİ VE SOMUT TESPİTLER BULUNMAMASI NEDENİYLE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN SATIŞLARIN KAYIT DIŞI BIRAKILDIĞI GEREKÇESİ İLE YAPILAN VERGİ ZİYAI CEZALI TARHİYATTA YASAL İSABET BULUNMADIĞI HK. 213/md. 3 Temyiz İsteminde ...

Devamını oku

T.C. Danıştay 3. Daire Esas No: 2007/1847 Karar No: 2007/2406 Tarihi: 17.9.2007 YASAL FİRE ORANLARI FAALİYET KONUSU PARAFİN ALIM-SATIMI OLAN DAVACI TARAFINDAN MATRAH FARKINA SEBEP OLARAK VE İLGİLİ TİCARET ODALARINDAN ALINAN BİLGİLERE İSTİNADEN SUNULAN FİRE, PARAFİNİN BİR İMALAT İÇİN KULLANIMI HALİNDE EKSİLEBİLECEK MİKTARA EŞİT OLDUĞUNDAN, SÖZKONUSU FİRENİN ...

Devamını oku

Kârını sermayeye ekleyen şirketlerin ortağı şirketler için önemli bir karar (3) Recep Bıyık / 20.09.2017 8 ve 13 Eylül tarihlerinde yayınlanan makalelerde, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Genel Tebliği’nde yer alan bir düzenlemenin Danıştay tarafından iptaline ve iptalin olası sonuçlarına ...

Devamını oku

Kârını sermayeye ekleyen şirketlerin ortağı şirketler için önemli bir karar (2) Recep Bıyık / 13.09.2017 8 Eylül tarihinde bu köşede yayınlanan makalede, iştirak edilen şirketin kâr yedeklerini sermayeye ekleyerek ortaklarına bedelsiz hisse vermesi durumunda yapılacak vergi uygulamasına ilişkin olarak 1 seri no.lu ...

Devamını oku

Kârını Sermayeye Ekleyen Şirketlerin Ortağı Şirketler İçin Önemli Bir Karar (1) Recep Bıyık / 08.09.2017 23 Temmuz 2014 tarihli “İştiraki olanlar bu davayı izlemeli” başlıklı bir makale yazmıştım. İştiraki olanlar izleyebildi mi bilmiyorum. Ben de izlemekte zorlandım, tesadüfen öğrendim. Dava ...

Devamını oku

İşsizlik sigortası nedir? Nasıl yararlanılabilir? Celal Özcan, 25.08.2017 Hükümet tarafından alınan bazı tedbirlere rağmen işsizlik ülkemizin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir. TÜİK’in kısa bir süre önce açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde ...

Devamını oku

T.C. Danıştay 9. Daire Esas No: 2006/670 Karar No: 2007/2146 Tarihi: 31.5.2007 POS CİHAZIYLA YAPILAN SATIŞLAR MÜKELLEFİN 2002 YILINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEN VE POS CİHAZIYLA YAPILAN SATIŞLARA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN KAYITDIŞI HASILATININ DEVREDİLEN ŞUBE İŞYERİNDEN YAPILAN SATIŞLARA AİT OLUP OLMADIĞI, GEREKİRSE BANKALAR NEZDİNDE YENİDEN SORULUP ...

Devamını oku

T.C. Danıştay 3. Daire Esas No: 2007/266 Karar No: 2007/3014 Tarihi: 13.11.2007 FATURA DÜZENLEMEME EYLEMİ GEÇERLİ HUKUKİ TESPİT VERİLMESİ GEREKEN FATURANIN DÜZENLENMEMESİNDEN OLUŞAN EYLEMİN TAMAMLANDIĞININ KABULÜ VE BU NEDENLE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEBİLMESİ İÇİN HUKUKEN GEÇERLİ BİÇİMDE TESPİT YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU HK. 213/md. 3, 355 Temyiz Edenler: 1-… Kömür Madencilik ...

Devamını oku

T.C. Danıştay 9. Daire Esas No: 2006/770 Karar No: 2007/4048 Tarihi: 15.11.2007 TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ TASFİYE MEMURU TASFİYE HALİNE GİRMİŞ BİR ŞİRKETE AİT ÖDEME EMRİ TEBLİGATININ TASFİYE ADRESİ VEYA TASFİYE MEMURUNUN İKAMETGAH ADRESİNDE TASFİYE MEMURUNA YAPILMASI GEREKTİĞİ HK. 213/md. 10, 94 Temyiz İsteminde Bulunan: … Vergi Dairesi ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.