Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Taşımacılıkta KDV İadesinde Sektörel Sorun-3

Ümit Başkırt

20.03.2012

Taşımacılıkta KDV İadesinde Sektörel Sorun-3

Değerli okurlar, 2011 yılının ilk haftasında, İzmir’de yapılan tarhiyatları sizlerle paylaşmış “ Taşımacılıkta KDV iadesinde sektörel sorun” başlıklı yazımızda KDV istisna uygulaması ve iadesi aşamasında sektör oyuncularından talep edilen dokümanlar hususunda farklı iki muktezayı sizlere iletirken Mali İdare’nin “Uluslararası taşımacılık faaliyetleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesinde özet beyan formunun yeterli olduğu” hakkında vermiş olduğu görüşe katıldığımızı belirtmiştik.

Daha sonra sektör oyuncuları lehe gelen ilk mahkeme kararlarını sizinle paylaşırken, tüm mal hareketinin kaçınılmaz bir parçası olan Taşımacılık ve Lojistik sektörünün mevzuat açısından yaşadığı bu problemlerin, ithalat ve ihracatçıları da mağdur etmeden, dolayısıyla ülkenin rekabet gücüne zarar vermeden sektörün net ve uygulanabilir düzenlemeler ile yoluna devam etmesi sağlanması gerektiği çağrısında bulunurken Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılabilmesinde üstlendiği önemli rolü yerine getirmesine izin verilmesi gerektiğini belirtmiştik.

Nitekim yayınlanan 61 numaralı KDV sirküleri ile soruna bir çözüm getirilmiş, istisna kapsamında beyan edilen uluslararası taşımacılık faaliyeti, tereddüt edilmesi halinde, taşıma işinin niteliğine göre özet beyan veya özet beyana dayanak olarak oluşturulan belgelerle tevsik edilebileceği açıklanmıştır.

Böylece devam eden mahkeme süreçleri ve iade sürecinde çözümsüzlük yaşayan şirketlerin problemleri çözümlenmiştir. Sektörü anlayan, ihtiyaçları doğrultusunda rasyonel ve kalıcı çözüm imkanı sağlayan Gelir İdaresi Başkanlığı’na teşekkür ediyoruz.

Ancak, uzlaşma yoluyla ya da 6111 kapsamında tarhiyatları ödeyen şirketler, incelemede eleştiri konusu yapılan hususları tam olarak karşılayamadığı için fiyatlandırmasını bu çerçevede oluşturan ve iş kaybeden şirketler bu süreçte mağdur olmuşlardır.

Temennimiz, bundan sonra geniş kitlelere etkileyen benzeri incelemelerin neticelendirilmeden önce gerekli değerlendirmelerin titizlikle yapılarak tarhiyatların tebliğ edilmesidir.

Türkiye’de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları

Sektör çözümlere kavuşurken bir taraftan da hedefine ulaşmak için sorunlarını tespit etmeye ve çözüm önerilerini dile getirmeye devam etmektedir. Bu vesile ile PwC Türkiye tarafından TÜSİAD Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu için hazırlanan “Türkiye’de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları” çalışmasının sektörün tüm Türkiye’nin yükünü taşırken karşılaştığı sorunları bir araya getiren değerli bir çalışma olduğu inancındayım.

PwC tarafından yapılan “14. CEO Anketi”yle, 4. serisi yayınlanan “Transportation & Logistics 2030” yayımları ve PwC Türkiye’nin sektör tecrübesi ışığında, ithalat ve ihracatçı firmalar ile sektör oyuncularıyla yapılan görüşmeler çerçevesinde meydana getirilen rapor, kara, deniz, hava ve demir yollarının yanı sıra çoklu taşımacılıkta ve gümrüklerde kronikleşmiş ya da akut çözüm gerektiren sorunları irdelemekte çözüm önerileri getirmektedir.

Dış ticaret işlemlerinin önemli bir parçası ve doğal olarak maliyet ve rekabet unsuru olan lojistik süreci ülke ürünlerinin dış pazarlardaki rekabet gücünü doğrudan etkilemesi sebebi ile rapor sonuçlarının da idare tarafından dikkatle irdeleneceğini ve özel sektör ile işbirliği içerisinde çözümler getirileceği inancındayız.

(Dünya, 15.03.2012)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.