Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Vergi usul kanununa muhalefet (özel evrekta sahtecilik suçunun sahte belgeleri başkasına vermekle gerçekleştiği vergi indiriminde kullanılmış olmasının gerekli olmadığı – belgelerin kullanılmadığı iddiasının araştırılması gereği) / yanıltıcı fatura düzenlemek (faturaların özel gider indirim belgesi olarak kullanılmamış olmasının suçun oluşumuna engel teşkil etmediği – özel evrakta sahtecilik suçunun yanıltıcı fatura düzenlemekle oluştuğu) / özel evrakta sahtecilik suçu (yanıltıcı fatura düzenlemekle oluştuğu – kullanma ögesinin yanıltıcı faturaların başkasına verilmekle gerçekleştiği bu belgelerin vergi indiriminde kullanılmasının suçun oluşumuna engel teşkil etmediği)

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2003/5372

Karar No: 2004/4235

Tarih: 12.5.2004

KONU: VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET (Özel Evrekta Sahtecilik Suçunun Sahte Belgeleri Başkasına Vermekle Gerçekleştiği Vergi İndiriminde Kullanılmış Olmasının Gerekli Olmadığı – Belgelerin Kullanılmadığı İddiasının Araştırılması Gereği)

YANILTICI FATURA DÜZENLEMEK (Faturaların Özel Gider İndirim Belgesi Olarak Kullanılmamış Olmasının Suçun Oluşumuna Engel Teşkil Etmediği – Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Yanıltıcı Fatura Düzenlemekle Oluştuğu)

ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU (Yanıltıcı Fatura Düzenlemekle Oluştuğu – Kullanma Ögesinin Yanıltıcı Faturaların Başkasına Verilmekle Gerçekleştiği Bu Belgelerin Vergi İndiriminde Kullanılmasının Suçun Oluşumuna Engel Teşkil Etmediği)

k213md359

ÖZET: Özel evrakta sahtecilik suçundan yargılanan sanığın savunmasının doğruluğunun belirlenmesi ve gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından, sanığın 1991 yılında faaliyetine son verdikten sonra faturaların tamamını iade edip etmediği ilgili vergi dairesine sorularak, adına fatura düzenlenen şahsında faturaları sanıktan alıp almadığı hususunda duruşmada dinlenip, faturalardaki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra deliller kül halinde değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

DAVA: 213 Sayılı vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık İsmail ’in yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair A 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.05.2002 gün ve 1998/251 Esas, 2002/112 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 02.04.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Sanık hakkında defter ve belgeleri gizlemek suçundan açılan davada hüküm kurulmaması,

2-Davaya konu fiilin, özel gider indiriminde kullanılmak üzere 1997 takvim yılında yanıltıcı fatura düzenlemek niteliğinde ortaya çıkıp TCK. nun 345 ve 80. maddelerindeki teselsül eden özel evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğu, suçta kullanma öğesinin sahte belgelerin başkalarına verilmesiyle gerçekleşeceği, alanların bu belgeleri vergi indiriminde kullanmamaları olgusunun suçun oluşmasına engel teşkil etmeyeceği nazara alınarak, sanığın faaliyetine son verdikten sonra elinde kalan faturaları vergi dairesine iade ettiğine ve faturaları kendisinin düzenlemediğine dair savunması karşısında, sanığın bu savunmasının doğruluğunun belirlenmesi ve gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından, sanığın 1991 yılında faaliyetine son verdikten sonra faturaların tamamını iade edip etmediği ilgili vergi dairesine sorularak, adına fatura düzenlenen Mehmet de faturaları sanıktan alıp almadığı hususunda duruşmada dinlenip, faturalardaki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra deliller kül halinde değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, faturaların özel gider indirimi belgesi olarak kullanılmayıp iptal edildiğinden ve faturaların sahte olduğuna dair delil bulunmadığından bahisle eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK’nun 32l nci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 12.05.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

(KAZANCI)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.